Zorgkosten terug via de belasting

Het kan nog steeds; zorgkosten terug via belasting.

Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Die kosten zijn voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet. De website geeft ook informatie over het naderende einde van de blauwe enveloppe.

NZa zet belang patient voorop bij uitwerking uitspraak rechter

Huisartsen kunnen vanaf 1 april een aantal vormen van zorg declareren, die zij tot nu alleen in rekening konden brengen als zij daarover een contract hadden afgesloten met een zorgverzekeraar. Voor patiënten betekent dit dat hun huisarts hen voor bepaalde verrichtingen niet naar een ziekenhuis hoeft door te verwijzen, als de huisarts geen contract heeft met hun zorgverzekeraar. De huisarts kan deze zorg nu ook zonder contract declareren.  https://www.nza.nl/publicaties/nieuws/NZa-zet-belang-patient-voorop-bij-uitwerking-uitspraak-rechter/

Hoe veranderd u van huisarts?

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten nog steeds grote moeite hebben om van huisarts te wisselen. De NPCF heeft nu een brochure ‘Hoe verander ik van huisarts?’ klik hier voor meer informatie.

Complimenten voor onze vrijwilligers

Een dikke duim als pluim!

Voor al onze vrijwilligers (en medewerkers) op deze Nationale complimenten dag!

Dankzij de inzet van de vrijwilligers kunnen wij mensen met ME/CVS beter helpen. Wil je ons team van vrijwilligers versterken? Klik dan hier voor meer informatie.

Patiëntenorganisaties roepen op tot onafhankelijke heranalyse PACE-trial

In 2011 verscheen er in het Engelse medische tijdschrift The Lancet een artikel met daarin de resultaten van de PACE-trial, een onderzoek waarin vier behandelingen voor CVS – ‘adaptive pacing therapy’ (iets anders dan wat patiënten en veel wetenschappers gewoonlijk onder ‘pacing’ verstaan), medisch-specialistische zorg, cognitieve gedragstherapie (CGT) en graduele oefentherapie (GET) – met elkaar worden vergeleken. De conclusie was dat CGT en GET de meest effectieve en veilige behandelingen zouden zijn voor CVS, maar er is al jaren veel kritiek op de inhoud en kwaliteit van dit onderzoek.

In november heeft de Amerikaanse wetenschapper Dr. Racaniello samen met 5 collegawetenschappers een open brief gestuurd naar de hoofdredacteur van The Lancet, waarin zij oproepen de onderzoeksgegevens van de PACE-trial onafhankelijk te laten heranalyseren. Wegens uitblijven van een reactie heeft Dr. Racaniello in februari nogmaals een open brief gestuurd. Deze brief werd medeondertekend door nog eens 36 artsen en onderzoekers. Ook op deze brief heeft The Lancet nog niet gereageerd.

In navolging van patiëntenorganisaties in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk hebben de ME/CVS Stichting Nederland, de ME/cvs Vereniging en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid vandaag gezamenlijk een open brief gestuurd naar de hoofdredacteur van The Lancet, waarin wij verzoeken om aan de oproep van Dr. Racaniello en collega’s gehoor te geven.

Klik hier voor de brief aan The Lancet van de patiëntenorganisaties.

An open letter to Dr. Richard Horton and The Lancet

http://www.virology.ws/2015/11/13/an-open-letter-to-dr-richard-horton-and-the-lancet/

An open letter to The Lancet, again

http://www.virology.ws/2016/02/10/open-letter-lancet-again/

Nog wel of niet van zorgverzekeraar veranderen?

We hebben van verschillende patiënten  berichten ontvangen dat zij niet bij dr. Visser van Cardiozorg terecht kunnen aangezien ONVZ/Multizorg geen contract met Cardiozorg heeft afgesloten voor 2016.

Door deze verzekeraars wordt ook niet toegestaan dat mensen nog van zorgverzekeraar kunnen veranderen nu blijkt dat ze niet naar deze, in ME/CVS gespecialiseerde, arts kunnen.

Ondanks het feit dat zorgverzekeraars in november de onderhandelingen klaar hadden moeten hebben, was dat zelfs op 1 januari ’16 vaak nog niet duidelijk. Daardoor hebben veel mensen een zorgverzekeraar gekozen zonder dat vaststond of hun behandelend arts wel een contract had met de betreffende zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraars melden destijds dat het ook zonder contract geen enkel probleem is om bij Cardiozorg terecht te kunnen, aangezien er ook een vergoeding is als je niet gecontracteerde artsen bezoekt, de zogenaamde vrije artsen keus. Helaas werkt dit niet zo eenvoudig. De keus van de arts is dan wel vrij, maar de vergoeding niet. Doordat ze soms maar een deel van het marktconforme tarief vergoeden kan wel tot 25% van de kosten voor rekening van de patiënt komen.

Ook Stichting Cardiozorg vindt het wel een probleem omdat ONVZ/Multizorg een claim bij hun heeft neergelegd, en daardoor heeft Cardiozorg besloten – vanwege het risico dat ze alles achteraf weer terug moeten betalen – om niet meer met deze groep verzekeraars in zee te willen.
We weten dus dat ONVZ/Multizorg niet toestaat dat men alsnog van verzekeraar verandert, en er is door een patiënt ook al een klacht hierover ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA). Zij vindt namelijk dat ze op het moment van het moeten kiezen van een zorgverzekeraar (overstappen of niet) eigenlijk geen goede keus heeft kunnen maken omdat de onderhandelingen nog gaande waren. De NzA heeft deze patiënt toegezegd naar de situatie te gaan kijken als er meer klachten binnenkomen.

Dus mocht u van verzekering willen veranderen omdat uw verzekeraar geen contract heeft met uw behandelend arts (in dit geval Dr. Visser) en dit was ten tijde van afsluiten nog niet bekend, dan verzoeken wij u een klacht in te dienen bij de Nederlandse zorgautoriteit https://www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/ zodat zij dit kunnen gaan uitzoeken/aanpakken. Het kan en mag niet zo zijn dat patiënten hier de dupe van worden.

Vergoedt uw verzekeraar uw contributie?

Diverse zorgverzekeringen vergoeden de contributie van een patiëntenorganisatie (deels of helemaal). De lijst voor het jaar 2016 is onlangs gepubliceerd door Iederin en vindt u hier op onze website terug. Wij maken graag een verklaring voor u ter declaratie.

 

Bijwerkingen App gelanceerd

Bijwerkingencentrum Lareb lanceert de Bijwerking App. Naast het melden van bijwerkingen kunt u nieuws over bijwerkingen ontvangen. De App is geschikt voor zowel zorgverleners als patiënten.

De Bijwerkingen App heeft een kort meldformulier waarmee u snel een opgetreden bijwerking kunt melden. Ook kunt u via de App alle gemelde bijwerkingen bij Lareb bekijken. Daarnaast kunt u van een zelf samengestelde geneesmiddelenlijst actuele informatie ontvangen. En, indien gewenst, op de hoogte worden gehouden van het laatste bijwerkingen nieuws. De App is beschikbaar voor iOS en Android.
Het melden van vermoede bijwerkingen is cruciaal voor een betrouwbare veiligheidsbewaking van geneesmiddelen. Het verzamelen, registreren en analyseren van gegevens over bijwerkingen levert belangrijke (nieuwe) kennis op. Een groot deel van de gevonden veiligheidsrisico’s en daarop volgende maatregelen komen dan ook voort uit meldingen van zorgverleners en patiënten.
De Bijwerking App is ontwikkeld als onderdeel van het IMI WEB-RADR project (www.imi.europa.eu of www.web-radr.eu).
Bron: http://www.lareb.nl/Nieuws/2016/Nieuw–Bijwerking-App