Voorlichters ME-inloopmiddagen

De ME-inloopmiddagen zijn informatieve bijeenkomsten, waar mensen vragen over (het leven met) ME/CVS kunnen stellen aan ervaringsdeskundigen. Een inloopmiddag vindt drie per jaar plaats op een vaste locatie plaats en duurt twee uur. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld als bron van informatie, (h)erkenning, steun en stimulans en natuurlijk van nieuwe contacten. Voor onze regionale informatiebijeenkomsten zijn wij op zoek naar meerdere voorlichters ME-inloopmiddagen.

De tijdsinvestering is circa 3 uur per bijeenkomst, inclusief voorbereiding en opruimen.

WAT JE BIJ VOORKEUR MEEBRENGT

Een voorlichter inloopmiddag is een ervaringsdeskundige, die:

 • ervaring heeft met ME/CVS, of een andere chronische ziekte of handicap.
 • zijn/haar verwerkingsproces reeds heeft doorgemaakt.
 • een weg heeft gevonden om met zijn/haar beperking om te gaan.
 • ervaringen kent van andere mensen met ME/CVS.
 • respecteert dat iedere persoon en situatie uniek is.
 • op de hoogte is van de belangrijkste lichamelijke, psychische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van ME/CVS.*
 • mensen benadert op een gelijkwaardige en respectvolle manier.

Wij verwachten wij van een voorlichter inloopmiddag dat je ….

 • beschikt over een servicegerichte instelling;
 • een gesprek inhoudelijk kunt begeleiden;
 • de voorwaarden kunt scheppen voor een open en inclusief gesprek;
 • bijdraagt aan een goede onderlinge communicatie;
 • goed goed kunnen luisteren en geduldig bent;
 • mensen in hun waarde laat;
 • bereid en in staat bent om op locatie te werken.

WAT WIJ JE BIEDEN

Je kunt erop rekenen dat …

 • je inspirerend vrijwilligerswerk doet, binnen een enthousiast team.
 • je goed ingewerkt en begeleid wordt door onze landelijk coördinator vrijwilligers.
 • je het Handboek Vrijwilligers krijgt, waarin alles staat wat je als nieuwe vrijwilliger moet weten.
 • je reiskosten en andere onkosten worden vergoed.
 • je WA-verzekerd bent, wanneer je voor ons aan het werk bent.
 • je ondersteuning krijgt om je werk zo goed mogelijk te kunnen doen.

Om je werk nog beter te kunnen doen, bieden we je de mogelijkheid cursussen te volgen.

Interesse?

Dus, wil je eerst meer weten of direct een zinvolle bijdrage leveren aan ons werk voor ME/CVS-patiënten? Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator door een e-mail te sturen naar vrijwilligers@mecvs.nl.

MECVS Nederland ziet het belang van vrijwilligers in haar organisatie. Om de belangen van vrijwilligers binnen de stichting goed te kunnen borgen is er een Vrijwilligers Advies Raad (VAR), die optreedt namens alle vrijwilligers richting het bestuur en het kantoor van de stichting.

* Waar nodig voorzien we je van aanvullende informatie zodat je nog beter in staat bent om je werk te doen.