fbpx

Gezondheidsraad advies

Nu maatregelen nodig voor ME

Naar aanleiding van een burgerinitiatief vroeg de Tweede Kamer in 2015 aan de Gezondheidsraad om in een advies een overzicht van de stand van de wetenschap te geven omtrent myalgische encephalomyelitis.

Op 19 maart j.l. is dit advies gepubliceerd. Op deze themapagina vindt u meer informatie over het adviesrapport en onze standpunten, en kunt u het volledige adviesrapport lezen.

In het advies concludeert de Gezondheidsraad dat ME een ernstige chronische ziekte is, die het functioneren en de kwaliteit van leven substantieel beperkt. De zorg moet beter en wetenschappelijk onderzoek is hoognodig, aldus de Gezondheidsraad. Wij steunen de aanbevelingen in het advies van de Gezondheidsraad.

De ME-patiëntenorganisaties, de ME/CVS Stichting Nederland, de ME/cvs Vereniging en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, doen een beroep op alle verantwoordelijken om de door de Gezondheidsraad geadviseerde verbeteringen, op het gebied van onderzoek en zorg, mogelijk te maken.

Tijdslijn

 • Maart 2016

  Installatie Commissie ME/CVS door Gezondheidsraad.

 • 2015

  De ME patiëntenorganisaties beantwoorden vragen van de Gezondheidsraad.

 • Maart 2015

  De Tweede Kamer vraagt de Gezondheidsraad om een advies over ME.

 • Oktober 2013

  Burgerinitiatief “Erken Myalgische Encefalomyelitits (ME)” ingediend.