fbpx

Doe een gift

Gunt u mensen met ME/CVS ook een beter perspectief? Deelt u onze visie en missie? Laat dit merken! Steun ons met een periodieke of eenmalige gift. Zo helpt u onze doelen mogelijk te maken.

Doe een gift

Vanwege alle bezuinigingen is onze instellingssubsidie vanuit VWS de afgelopen jaren teruggebracht tot 25% (!) van wat het was. Wat betaalde krachten deden, doen vrijwilligers nu. Maar om ons werk voor mensen met ME/CVS te doen, moeten we natuurlijk zekere kosten maken. Daarom vragen we u om ons (ook) financieel te steunen.

De ME/CVS Stichting Nederland heeft de status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is erkend als goed doel door het CBF. Met deze kwaliteitszegels kunt u erop vertrouwen dat wij verantwoord met uw donaties en giften omgaan. Daarnaast is uw bijdrage (mogelijk) fiscaal aftrekbaar voor de belastingen, afhankelijk van uw inkomen.

Wij zijn Erkend door toezichthouder CBF

Periodiek schenken

Een periodieke schenking aan de ME/CVS Stichting is volledig aftrekbaar, omdat wij een ANBI zijn. Hiervoor is geen notariële akte meer nodig: deze Modelovereenkomst is al voldoende. Enige voorwaarde is dat u elk jaar, tenminste vijf jaar lang, hetzelfde bedrag schenkt. Dit geldt voor elk bedrag, zonder minimum of maximum.

Eenmalige gift

Eenmalige giften zijn natuurlijk ook van harte welkom. Uw steun is mogelijk fiscaal aftrekbaar, omdat de ME/CVS Stichting Nederland erkend is als ANBI. Als het totaal van uw giften (aan één of meer goede doelen) in een jaar tussen de 1% en 10% van uw inkomen ligt, kunt u deze giften aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting.

Ons rekeningnummer is: NL29 INGB 0000 6306 77 ten name van ME/CVS Stichting Nederland. BIC: INGB NL2A.

Erfenis of legaat

U kunt (een deel van) uw erfenis of een legaat nalaten aan de ME/CVS Stichting. Zo kunt u, ook na uw overlijden, iets betekenen voor mensen met ME/CVS en hun omgeving.
Als ANBI hoeven wij geen belasting te betalen over erfenissen en legaten. Uw nalatenschap is dus belastingvrij, en komt zo volledig ten goede aan de goede zaak!

Uw wens om de ME/CVS Stichting na uw overlijden te steunen kunt u eenvoudig vast laten leggen in een testament. Elke notaris kan u hierbij helpen. Op Testamenttest.nl vindt u een eenvoudig voorbeeld-testament.

Meer info over nalaten aan goede doelen vindt u bij Goede Doelen Nederland.