fbpx

Hoe word ik lid/donateur van de ME-CVS Stichting

U kunt lid/donateur worden van de stichting of donateur. Hoe meer leden en donateurs hoe meer wij ons kunnen inzetten voor de ME CVS patiënten, zij zijn vaak door hun ziekte niet in staat om de strijd aan te gaan voor meer (h)erkenning. Help ons o.a. met meer informatie en ervaringen uit te wisselen, de politiek beter bereiken en meer geld voor onderzoek werven.

IK WIL LID WORDEN

Het lidmaatschap van de Stichting is voor patiënten en voor niet-patiënten en beiden genieten van mooie voordelen bij ons. Ook niet onbelangrijk diverse zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap 2018 helemaal of grotendeels. We hebben het op een rijtje gezet wat u van ons krijgt als u lid/donateur wordt.

 • Een welkomst geschenk, het boekje ‘de Pijntoolkit’ en tijdelijk het boek ‘Anoniem’ door Sandra Berg
 • Gratis de uitgebreide Informatiegids voor patiënten (80 pag., € 15,- voor niet leden)
 • Het laatste nieuws via de digitale nieuwsbrief (8 x per jaar)
 • Het patiëntenblad ‘MEdium’ (4 x per jaar)
 • Een recente lijst met hulpverleners in Nederland en België. Deze is alleen gratis voor onze donateurs/leden
 • Korting op onze gidsen en brochures
 • Gratis lid van MEetingpoint voor jongeren tot 30 jaar
 • Korting op de toegang tot alle, door de stichting georganiseerde, activiteiten, zoals bijeenkomsten en lezingen
 • Lotgenotenbijeenkomsten
 • Toegang tot het besloten forum
 • Informatie en ondersteuning van ervaringsdeskundige vrijwilligers
 • 25 – 35 % korting op voedingssupplementen bij De Roode Roos.
 • Een organisatie die uw belangen behartigt op regionaal en nationaal niveau, en die voor u de internationale ontwikkelingen volgt

We hebben twee verschillende lidmaatschap-pakketten.

Pluspakket € 35,00 per jaar via acceptgiro of € 32,50 per jaar via automatische incasso, aanmelden

Bij dit lidmaatschap krijgt u alle bovenstaande voordelen.

Family & Friends-pakket € 25,00 per jaar, aanmelden

Het Family & Friends- pakket, is speciaal voor familie en vrienden die graag ME/CVS-patiënten op deze wijze willen steunen. Men ontvangt het 1e jaar gratis een informatiepakket en de brochure “ME/CVS wat is dat eigenlijk?”.  In de daarop volgende jaren ontvangt men een jaaroverzicht van de activiteiten en resultaten van de stichting.

Woont u in het buitenland? In verband met verzendkosten vragen wij andere bedragen. Pluspakket € 50,00, Family & Friends-pakket € 26,00. Ons rekeningnummer: IBAN: NL29 INGB 0000 6306 77, BIC: INGBNL2A, ten name van ME/CVS-Stichting Nederland

 

IK WIL DONATEUR WORDEN

Als u donateur wordt van de ME-CVS Stichting is uw steun fiscaal aftrekbaar. De ME/CVS-Stichting Nederland is aangesloten bij Ieder(in) en heeft daarom de ANBI-status: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw gift (of uw contributie) aan de stichting fiscaal aftrekbaar kan zijn. Als het totaal van al uw gewone giften (aan 1 of verschillende goede doelen) in een jaar tussen de 1% en 10% van uw inkomen ligt, kunt u uw giften aftrekken bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Periodiek schenken

Een periodieke schenking is zelfs geheel aftrekbaar, zonder minimum en zonder maximum. U heeft hiervoor geen notariële akte meer nodig! U kunt hier een eenvoudig modelovereenkomst downloaden. Vul dit in en stuur het naar de ME/CVS-Stichting Nederland. Voorwaarde voor deze periodieke schenking is dat u jaarlijks, gedurende ten minste vijf jaar, hetzelfde bedrag schenkt.  De ontvangende partij moet de ANBI-status hebben. De ME/CVS-Stichting heeft deze status.

Ons rekeningnummer: IBAN: NL29 INGB 0000 6306 77 ten name van ME/CVS-Stichting Nederland

De stichting is een door het CBF erkend doel en met dit kwaliteitszegel kunt u er op vertrouwen dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan. Op deze pagina kunt u lezen wat wij allemaal al doen.