Helpdesk werk en inkomen

ME/CVS heeft invloed op heel veel aspecten van het leven. In veel gevallen heeft ME/CVS invloed op je werk daarmee ook op je inkomen.

Werk en inkomen

Of je met ME/CVS nog kunt blijven werken, is afhankelijk van hoe ernstig ziek je bent. Sommige mensen met ME/CVS kunnen blijven werken. Anderen moeten kiezen voor een deeltijdbaan of werk in een aangepaste functie. Het kan ook zijn dat werken – tijdelijk of blijvend – niet meer mogelijk is.

Wanneer je de diagnose ME/CVS hebt gekregen is het is belangrijk om zo snel en goed als mogelijk op een rij te zetten wat je beperkingen zijn en te beoordelen of en hoe je je eigen werk nog kunt blijven doen. Is er eventueel ander werk dat je kunt gaan doen? Welke aanpassingen zijn in welke werksituatie nodig? Of bent je, gezien de ernst van ME/CVS, tijdelijk of permanent niet meer in staat om te werken?

Je hoeft dit soort vragen niet alleen te onderzoeken. Vaak helpt het om met je partner, een goede vriend(in) of een betrokken familielid alles wat je overkomt op een rij te zetten. Vraag hen ook wat zij zien als je beperkingen nu je ziek bent. Kom je er niet of onvoldoende uit, schakel dan deskundige hulp in.

Sociale voorzieningen

Omdat ME/CVS vaak invloed heeft op het vermogen om te werken, heeft het ook gevolgen voor het inkomen. Veel mensen met ME/CVS moeten minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met werken. Daardoor krijgen veel mensen met ME/CVS te maken met een (grote) daling in hun inkomen.

Er zijn allerlei wetten en regelingen voor zieke werknemers, zoals de Wet verbetering poortwachter en de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Hierin wordt geregeld wat je rechten en plichten zijn als (chronisch) zieke werknemer. Zelfstandigen kunnen niet terugvallen op deze wetten en regelingen. Zij zijn aangewezen op hun eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Omdat echter veel zzp’ers/ondernemers deze niet hebben, zijn ze op de Participatiewet (bijstand) aangewezen.

Kortom, veel mensen met ME/CVS leven noodgedwongen, al of niet tijdelijk, van een uitkering, en hebben te maken hebben met een (fors) lager inkomen. Het is voor de meeste mensen wennen om hun uitgavenpatroon aan te passen aan hun nieuwe financiële situatie; zeker wanneer je door je ME/CVS ook nog eens te maken heeft met hogere uitgaven, bijvoorbeeld voor medicijnen en hulpmiddelen. Het (veel) lagere inkomen, en de daarmee gepaard gaande financiële zorgen, kan voor extra stress zorgen. Wees je hiervan bewust en schakel tijdig hulp in wanneer je er zelf niet meer uitkomt.

Meer informatie

Informatiegids Inkomen, Werk en ME/CVS

In onze informatiegids Inkomen, Werk en ME/CVS vind je informatie over hoe de sociale zekerheid in Nederland in elkaar zit en wat je kunt verwachten wanneer je ziek wordt. Je kunt deze informatiegids bestellen via onze webshop. Bij deze gids hoort een online pagina met een grote hoeveelheid links naar relevante websitesNieuwe donateurs ontvangen deze informatiegids gratis.

Advies en informatie

Deskundige adviezen over werk, inkomen en arbeidsongeschiktheid kun je krijgen bij bijvoorbeeld de vakbond (wanneer je daar lid van bent), de Sociaal Raadslieden en het Juridisch Loket. Meer informatie en links naar ondersteunende instanties vind je op de pagina die hoort bij de gids Inkomen, Werk en ME/CVS.

Re-integratie

De online tool Mijn Reïntegratieplan biedt een schat aan informatie over alle stappen van het re-integratietraject. Je ontdekt wat er van je verwacht wordt tijdens het re-integratieproces en krijgt zicht op mogelijke aanpassingen om het werk beter vol te houden. Ook kun je hier moeilijke gesprekken oefenen. De tool is gratis voor de eerste 60 leden/donateurs van de MECVS Nederland, die gebruik willen maken van deze online tool.

Rondkomen van minder geld

Cover Informatiegids Praktische problemen oplossen

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is het onafhankelijke kennis- en adviescentrum voor geldzaken. Ze hebben veel goede informatie en praktische tips voor particuleren. In veel gemeenten zijn Sociaal Raadslieden actief. Zij kunnen vaak ook advies geven over mogelijkheden voor financiële regelingen en extra steun binnen uw gemeente. Ook in onze brochure Praktische Problemen Oplossen vind je veel informatie over het omgaan met minder geld. Veel informatie vind je al op de pagina die hoort bij deze brochure.

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Bel dan op werkdagen tussen 10.00 tot 12.30 uur onze ME/CVS Informatielijn op het nummer 035-621 12 90.

Uiteraard kun je ons ook een e-mail sturen.

Meer over dit onderwerp