fbpx

De omgeving van de ME/CVS-patiënt

Cover Informatiegids De omgeving van de ME/CVS-patiënt

De omgeving van de ME/CVS-patiënt

Op deze pagina vind je actuele en aanvullende informatie die hoort bij de brochure ‘De omgeving van de ME/CVS-patiënt’ die deel uitmaakt van de uitgebreide Informatiemap ME/CVS van de ME/CVS Stichting. De informatie op deze pagina wordt zo goed mogelijk actueel gehouden. Mocht je een een fout ontdekken of een link die niet meer werkt, stuur ons dan een e-mail en wij corrigeren de fout zo snel mogelijk. Ook vind je op deze pagina een erratum. Deze brochure is te bestellen in onze webshop.


Zoals aangegeven in de brochure is het belangrijk om als ME/CVS-patiënt in gesprek te blijven met je omgeving. MUZUS ontwerpt spelletjes en praatpakketten die jou, je partner en je kinderen helpen om het gesprek aan te gaan. Hieronder vind je een overzicht van (online) hulpmiddelen en instantie die je hierbij kunnen ondersteunen:

Voor kinderen

Opgelucht staat netjes
Een dobbelspel om in gesprek te gaan. Bedoeld voor wat oudere kinderen.
Download ‘Opgelucht staat netjes’

Praten over ziek zijn
Een praatpakket dat bestaat uit een verhaal, opdrachten en tips voor ouders. Bedoeld voor jongere kinderen.
Download ‘Praten over ziek zijn’

Voor partners

Samen leven met ziekte
Een praatpakket voor partners dat bestaat uit een aantal themakaarten en opdrachten die helpen om het gesprek op gang te brengen
Download ‘Samen leven met een ziekte’ 

  • Bezorgd naar School
    Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht samen met de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam in hoeverre scholieren (12-16 jaar) die een langdurig ziek gezinslid hebben, verschillen van degenen zonder ziek gezinslid op ervaren gezondheid, psychosomatische klachten, levenstevredenheid en schooldruk. Ook keken men naar tijdsbesteding aan taken thuis en steun vanuit de omgeving als mogelijke verklaringen voor verschillen tussen deze groepen scholieren. Er is ook een samenvatting van het rapport beschikbaar.