fbpx

Werk en inkomen

ME/CVS heeft invloed op alle aspecten van het leven en dus ook op uw werk. En daardoor ook op uw inkomen.

Werk en inkomen

Werk

Of u met ME/CVS nog kunt blijven werken, is afhankelijk van hoe ernstig u ziek bent. Sommige mensen met ME/CVS kunnen blijven werken. Anderen moeten kiezen voor een deeltijdbaan of werk in een aangepaste functie. Het kan ook zijn dat werken, tijdelijk of blijvend, niet meer mogelijk is.

Hoe moeilijk ook, probeer – vooral als de ziekte net is gediagnosticeerd – zo snel mogelijk op een rij te zetten of u uw werk kunt blijven doen en wat uw eventuele beperkingen zijn. Is er eventueel ander werk dat u kunt gaan doen? Welke aanpassingen zijn in welke werksituatie nodig? Of bent u, gezien de ernst van uw ziekte, tijdelijk of meer permanent niet in staat om te werken?

U hoeft deze moeilijke vragen niet alleen te onderzoeken. Vaak helpt het om eerst met uw partner, een goede vriend(in) of een betrokken familielid alles wat u overkomt op een rij te zetten. Aarzel niet om deskundige hulp in te schakelen.

Inkomen

Omdat ME/CVS vaak invloed heeft op het vermogen om te werken, heeft het ook gevolgen voor het inkomen. Veel mensen met ME/CVS moeten minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met werken. Daardoor krijgen veel mensen met ME/CVS te maken met een (grote) daling in hun inkomen.

Er zijn allerlei wetten en regelingen voor zieke werknemers, zoals de Wet verbetering poortwachter en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Hierin wordt geregeld wat uw rechten en plichten zijn als (chronisch) zieke werknemer.
Zelfstandigen kunnen niet terugvallen op deze wetten en regelingen, maar zijn aangewezen op hun eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Veel zzp’ers hebben deze niet vanwege de (zeer) hoge premie, en zijn dan aangewezen op de Participatiewet (bijstand).

Kortom, veel mensen met ME/CVS leven noodgedwongen, al of niet tijdelijk, van een uitkering, en hebben dus te maken hebben met een (fors) lager inkomen. Het is voor de meeste mensen wennen om hun uitgavenpatroon aan te passen aan hun nieuwe financiële situatie. Zeker als u door de ME/CVS ook nog eens te maken heeft met hogere uitgaven, bijvoorbeeld voor medicijnen en hulpmiddelen.

Het (veel) lagere inkomen, en de daarmee gepaard gaande financiële zorgen, kan voor extra stress zorgen. Wees u hiervan bewust! Dan kunt u tijdig hulp inschakelen als u er zelf (even) niet meer uitkomt.

Meer info

Nadere info over werk en inkomen kunt u ook krijgen via onze ME/CVS-infolijn.

Deskundige adviezen over werk, inkomen en arbeidsongeschiktheid kunt u ook krijgen bij:

De online tool Mijn Reïntegratieplan biedt een schat aan informatie over alle stappen van het re-integratietraject. U leert wat er van u verwacht wordt tijdens het re-integratieproces. U krijgt zicht op mogelijke aanpassingen om het werk beter vol te houden. En u kunt moeilijke gesprekken oefenen. De tool is gratis voor de eerste 60 leden/donateurs van de ME/CVS Stichting, die gebruik willen maken van deze online tool.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is het onafhankelijke kennis- en adviescentrum voor geldzaken. Ze hebben veel goede informatie en praktische tips voor particuleren.
In veel gemeenten zijn Sociaal Raadslieden actief. Zij kunnen vaak ook advies geven over mogelijkheden voor financiële regelingen en extra steun binnen uw gemeente.

Verder lezen?

Meer info over de gevolgen van ME/CVS op werk en inkomen vindt u in onze ME/CVS informatiegids. Word lid/donateur en ontvang gratis deze informatiegids. Geen lid/donateur, maar toch de gids ontvangen? Bestel de informatiegids via onze webshop.