Betaling eigen risico bij doorlopende behandeling

Patiënten krijgen soms te maken met een rekening voor het eigen risico van het vorige jaar terwijl de behandeling in het huidige kalenderjaar heeft plaatsgevonden. Je krijgt bijvoorbeeld een brief van je zorgverzekeraar met een rekening voor het eigen risico van 2016, terwijl je in 2017 naar het ziekenhuis bent geweest voor de behandeling.

Dit zorgt bij sommige mensen voor de nodige kopzorgen en roept vragen op: moet je het eigen risico van vorig jaar alsnog betalen? En waarom eigenlijk?

Op Zorgwijzer.nl vindt u een kennisdossier, waarin wordt uitgelegd hoe de vergoeding van verzekerde zorg is geregeld. Het heeft te maken met het verschil tussen eenmalige en vervolgconsulten, en het systeem van de “diagnose-behandelcombinaties” (dbc’s).