Brief minister over ME/CVS advies Gezondheidsraad eind september verwacht

Brief minister over ME/CVS advies Gezondheidsraad eind september verwacht.

Na de publicatie in maart jl. van het advies van de Gezondheidsraad (GR) over ME, en de eerste reacties daarop, is het stof wat neergedaald. Het advies heeft nu al positieve effecten. Zo is het gebruikt in verschillende situaties om informatie te geven over de ziekte en verkeerde en achterhaalde beelden recht te zetten. Bijvoorbeeld bij een ouderorganisatie van een school, een GGD, en voor een leerplichtambtenaar.
Maar dat is natuurlijk lang niet genoeg. Op basis van het advies van de Gezondheidsraad hebben de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, de ME/cvs Vereniging en de ME/CVS Stichting Nederland, samen vier speerpunten vastgesteld, waarop maatregelen nodig zijn, onder het motto ‘Zorg beter voor ME’:
1. Stimulering van biomedisch onderzoek
2. Herziening van de Richtlijn CVS en intrekking van de aanbevelingen voor CGT en GET
3. Een betere behandeling en betere zorg
4. Een eerlijke, realistische sociaal-medische beoordeling
Op al deze punten kan de overheid een grote rol spelen. De Tweede Kamer, die het advies aan de GR had gevraagd, wacht eerst een reactie op het advies af van Bruno Bruins, de minister voor medische zorg en sport. Lees hier meer

De drie organisaties hadden de gesprekken gezamenlijk goed voorbereid, onder andere met een memo (link), dat we aan de ambtenaren hebben toegestuurd.

Meer lezen over het ME/CVS advies van de Gezondheidsraad? Zie ook Gezondheidsraad-advies