Cursus Sterk met Pijn ook dit najaar en komend voorjaar van start!

Cursus Sterk met Pijn ook dit najaar en komend voorjaar van start!
Of je nu al jaren met een chronische aandoening te maken hebt, of net de diagnose hebt gekregen: de cursus Sterk met Pijn helpt je verder op weg.
Deze cursus is ontwikkeld voor het leren omgaan met chronische pijn. De ervaringsdeskundige begeleiders ondersteunen je in je zoektocht om de regie van het dagelijks leven weer in eigen hand te nemen. Sleutelwoorden zijn: ondersteunen, eigen mogelijkheden zoeken en zelf & samen doen. De cursus ‘Sterk met Pijn’ is laagdrempelig, leert je nieuwe wegen ontdekken in omgaan met chronische pijn. Een stap naar zelfredzaamheid.

In de volgende regio’s wordt er in de komende maanden een introductiebijeenkomst georganiseerd
Dinsdag 12 november 2019 19.30 – 21.30 uur Almere
Zaterdag 29 februari 2020 13.30 – 15.30 uur Hoofddorp/Lisserbroek

Aanmelding voor de introductie/voorlichtingsbijeenkomst is belangrijk i.v.m het beperkt aantal zitplaatsen. Ook je partner/ouder(s)/familieleden/vriend(in) zijn natuurlijk van harte welkom op deze avond. Na deze middag of avond kun je beslissen of je daadwerkelijk deel wilt nemen aan de cursus.
Kijk op https://www.pijnpatientennaar1stem.nl/cursusdata/ voor meer informatie over de contactgegevens van de cursusbegeleiders, de cursusdata en andere praktische informatie. Daarnaast zijn er reeds cursussen in andere regio’s gestart, maar voel je vrij om contact op te nemen met de cursusbegeleiders voor een volgende cursus.