Data bekend voor cursus Sterk met Pijn

Nu aanmelden mogelijk voor cursus Sterk met Pijn

Heb je chronische pijn en kun je een steuntje in de rug gebruiken? De laagdrempelige cursus Sterk met pijn helpt mensen op weg naar het beter omgaan met chronische pijn. Dat is voor iedereen verschillend. Sleutelwoorden zijn kijken naar je eigen mogelijkheden en zelf én samen doen.

‘Sterk met Pijn’ is gericht op het leren omgaan met chronische pijn. De cursus is opgezet vanuit het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem. Dit is een netwerk van 18 verschillende patiëntenorganisaties, waaronder de ME/CVS Stichting Nederland, die te maken hebben met chronische pijn. Deze cursus is exclusief voor leden van de patiëntenorganisaties die hierbij zijn aangesloten.

De cursus kent tien bijeenkomsten van twee uur en wordt begeleid door speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers. Zij werken vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid. Zij hebben zelf ook last (gehad) van chronische pijn.

Najaar 2018 starten inmiddels al op maar liefst zes verschillende plekken in het land cursussen Sterk met Pijn. Hieronder staan de cursussen vermeld voor zover bekend, voorzien van de datum van de introductiebijeenkomst en de informatie van de betreffende cursus. Aanmelden kan rechtstreeks bij de hierin genoemde cursusbegeleider(s). Voor eventuele andere vragen kun je contact opnemen met cursuscoördinator Karin Sijtsma. Deze informatie komt van onze website

  • Amersfoort– Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 9 oktober 2018 / start cursus maandag 22 oktober 2018.
  • Gouda– Start cursus dinsdag 25 september 2018.
  • Groningen– Voorlichtingsbijeenkomst zaterdag 15 september 2018 / start cursus maandag 1 oktober 2018.
  • Eindhoven– Voorlichtingsbijeenkomst nader te bepalen / start cursus donderdag 4 oktober 2018.
  • Hoofddorp/Lisserbroek– Voorlichtingsbijeenkomst woensdag 17 oktober 2018 / start cursus dinsdag 30 oktober 2018.
  • Overijssel– Voorlichtingsbijeenkomst zaterdag 29 september 2018 / start cursus donderdag 4 oktober 2018.

Meer informatie over de cursus: Klik hier