Enquête voor en over jongeren met ME/CVS

Enquête voor en over jongeren met ME/CVS en hun ouders

Vanuit het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS zijn wij benaderd om deze enquete voor en over kinderen/jongeren met ME/CVS (tot 21 jaar) en hun ouders te verspreiden. Het doel van dit initiatief is om een bijdrage te leveren aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen/jongeren met ME/CVS door te zoeken naar oplossingen voor de problemen met zorg en ondersteuning die zij nu ervaren.

Help nu mee en vul de vragenlijst in!
Hoe ervaar jij de zorg? Tegen welke problemen loop je aan? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Om dit te achterhalen is deze vragenlijst ontworpen. Jouw ervaring is belangrijk om meer kansen voor betere zorg te krijgen voor jongeren met ME/CVS. Wij vinden het fijn als je deze vragenlijst wilt invullen en wilt verspreiden.

De enquête kan door jou zelf en door je ouders worden ingevuld of samen natuurlijk. Je kunt deze enquete dus tweemaal invullen. Wanneer de vragen niet aansluiten op jouw ervaring vul dan de open vragen zoveel mogelijk in. De link naar de vragenlijst is: https://nl.surveymonkey.com/r/kinderenjongerenMECVS

De enquete is anoniem en kun je invullen kan tot 9 maart 2020.

NB: Als je aan het eind van de enquête toestemming geeft om de antwoorden te verstrekken aan de patiëntenorganisaties kunnen wij de resultaten ook gebruiken in ons overleg met de beleidsmakers.