meedenken over de zorg in de regio

Gezocht: patiënten, cliënten en naasten die meedenken over de zorg in de regio

Gezocht: patiënten, cliënten en naasten die meedenken over de zorg in de regio

Patiëntenfederatie Nederland zoekt samen met patiëntenorganisaties en PGOsupport naar (naasten van) mensen die gebruikmaken van zorg en ondersteuning en die willen meedenken over hoe we dit in de toekomst in de regio willen organiseren. Want wie weet er nu beter wat wensen en knelpunten rondom zorg en ondersteuning in een regio zijn, dan cliënten zelf?

Regiobeelden: wat zijn het?
Vanuit het project De Juiste Zorg op de Juiste Plek worden regiobeelden gemaakt. Een regiobeeld brengt per regio de vraag naar en het aanbod van zorg en ondersteuning in kaart. Het gaat dan om de gezondheidszorg, maar ook om langdurige zorg, jeugdzorg en andere thema’s die invloed hebben op de gezondheid van mensen. Denk aan werk, financiën, eenzaamheid en leefstijl.
De regiobeelden gaan niet alleen over het zichtbaar maken van de huidige situatie, maar ook over een vooruitblik naar de komende 5 à 10 jaar. Wat is er dan nodig aan zorg en ondersteuning in een bepaald gebied, en wat moeten we daarom nu gaan aanpakken? Meer informatie over de regiobeelden vind je op de website van het RIVM, www.regiobeeld.nl.
Ervaringsdeskundigen onmisbaar!

Alle partijen in een regio die betrokken zijn bij zorg en ondersteuning, werken samen aan een regiobeeld. En ze maken samen plannen om vraagstukken en verbeterpunten aan te pakken. Iedereen denkt mee vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en perspectief. De inbreng van mensen die gebruikmaken van zorg en ondersteuning is daarom onmisbaar! Een patiënt bekijkt de zorg vanuit een ander perspectief dan zorgaanbieders, verzekeraars of gemeenten. Zij zijn degenen die ervan afhankelijk zijn en hebben dus kennis van specifieke aandoeningen, kansen en knelpunten in de zorg. Alleen met hun inbreng kan uiteindelijk de juiste zorg op de juiste plek worden georganiseerd.

Wie zoeken wij?
Daarom zoeken wij samen met patiëntenorganisaties naar mensen die hun ervaringsdeskundige perspectief willen inbrengen bij het maken van de regiobeelden. Een stevige, waardevolle verantwoordelijkheid die wel wat van je tijd en energie vraagt. Inbreng geven betekent namelijk niet dat je vrijblijvend komt meepraten. Je gaat echt het beleid in jouw regio mee vormgeven, dus worden er een paar belangrijke dingen van je gevraagd.
Bijvoorbeeld:

  • Je geeft geen advies vanuit jouw persoonlijke situatie, maar vanuit de achterban van mensen die jij vertegenwoordigt.
  • Je moet goed kunnen onderbouwen richting bijvoorbeeld zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten, welke gevolgen een bepaalde keuze voor patiënten heeft.
  • Je moet voldoende tijd hebben om deel te nemen aan bijeenkomsten, om kennis op te doen over bepaalde onderwerpen en om eventueel bijgeschoold te worden.

In de volledige profielschets lees je meer over de taken en verantwoordelijkheden die als ervaringsdeskundige van je worden gevraagd. Je vindt daar ook een geschatte tijdsinvestering en informatie over een vergoeding.

Ben of ken jij iemand die mogelijk is geïnteresseerd?
Meld je dan aan via www.ikzoekeenpatient.nl of stuur een e-mail naar Anne Braakman via a.braakman@pgosupport.nl. Bellen kan ook: 030 2040 700.

(Bron: https://www.pgosupport.nl/gezocht-patienten-clienten-en-naasten-die-meedenken-over-de-zorg-in-de-regio)