Gezondheidsraad installeert commissie voor advies over ME

Afgelopen vrijdag, 25 maart, heeft de Gezondheidsraad de commissie geïnstalleerd, die een advies moet voorbereiden over ME. De commissie
bestaat uit elf leden.De patiëntenorganisaties waarderen het als zeer positief dat de Gezondheidsraad twee vertegenwoordigers van het perspectief van MEpatiënten en hun naasten in de commissie heeft opgenomen  Lees meer

zie ook: https://mecvs.nl/wp-content/uploads/2015/11/Derde-brief-aan-GR-over-ME-advies-def-1-1.pdf

https://www.mecvs.nl/patientenorganisaties-beantwoorden-vragen-gezondheidsraad-over-me-advies/

https://mecvs.nl/wp-content/uploads/2015/08/mening-patientenorganisaties-IOM-rapport-1.pdf