Groot Nationaal Onderzoek naar pijn

Onderzoekers willen bepalen of mensen die pijngevoeliger zijn meer kans hebben op chronische pijn en wat de gevolgen zijn voor het dagelijks leven.

Bijna twintig procent van de Nederlandse bevolking heeft last van chronische pijn. De financiële gevolgen van pijn zijn jaarlijks hoger dan kanker, hartziekten en diabetes bij elkaar. Er is nog veel onbekend over hoe pijn precies werkt.
Anesthesioloog Monique Steegers en onderzoeker Esmeralda Blaney Davidson van het Radboudumc, willen bepalen of mensen die pijngevoeliger zijn ook meer kans hebben op chronische pijn en wat de gevolgen zijn voor het dagelijks leven.
Zij gaan daarom onderzoek doen naar de pijngevoeligheid van Nederland.
Samen met het tv-programma De Kennis van Nu en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) lanceren zij het Groot Nationaal Onderzoek (GNO) naar pijn.
Hierin wordt pijn gemeten aan de hand van een vragenlijst die mensen thuis achter hun computer kunnen invullen.
Pijn die langer dan drie tot zes maanden aanhoudt heet chronische pijn.
Wil je meedoen aan het onderzoek, dan kun je de test invullen op www.pijnonderzoek.nl