Het medisch dossier; ken uw rechten

Mag ik mijn medisch dossier inzien? Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik verhuis? En mogen mijn zorgverleners mijn gegevens onderling uitwisselen?
Patiëntenfederatie NPCF krijgt regelmatig vragen van patiënten over hun medisch dossier.

Mag ik mijn dossier bij de dokter bekijken?
Het antwoord is ja. U hebt er recht op om uw eigen medisch dossier in te zien. Dat kan tijdens een regulier bezoek aan de dokter, of wanneer u daar schriftelijk om vraagt.
Patiënten willen ook weten of instanties zomaar hun medisch dossier mogen opvragen en inzien. Dat mag niet.

Het antwoord op deze en andere vragen over het medisch dossier is hier te zien, te horen en te lezen. Hier staan nu ook heldere filmpjes van Patiëntenfederatie NPCF en Nictiz waarin deze vragen aan de orde komen. Bekijk hier de filmpjes