Immuunmedicijn Rituximab niet werkzaam bij ME/CVS

Immuunmedicijn Rituximab niet werkzaam bij ME/CVS

Het behandelen van ME/CVS-patiënten met het medicijn Rituximab leidt niet tot verbetering van klachten, blijkt uit Noors onderzoek dat recent is gepubliceerd in het medische tijdschrift Annals of Internal Medicine. Het onderzoek was een vervolg op eerdere onderzoeken die nog wel een positief resultaat lieten zien.

Achtergrond
Er zijn verschillende manieren om de symptomen van ME/CVS aan te pakken, maar een goedgekeurd medicijn specifiek voor ME/CVS bestaat nog altijd niet. Enkele jaren geleden merkten Noorse oncologen op dat bij enkele patiënten, die naast hun ME/CVS ook kanker hadden, na een behandeling met het medicijn Rituximab hun ME/CVS-klachten verminderden. Rituximab schakelt een deel van het immuunsysteem tijdelijk uit. Het is een effectief medicijn voor bepaalde soorten kanker en enkele auto-immuunziekten, maar kan ook ernstige bijwerkingen geven. Eerdere onderzoeken leken erop te wijzen dat Rituximab inderdaad voor een vermindering van klachten zorgt bij ME/CVS.

Onderzoek
Om het medicijn goedgekeurd te krijgen voor gebruik bij ME/CVS was het noodzakelijk om een fase-3-onderzoek uit te voeren, waarbij zowel de werkzaamheid als de veiligheid van het medicijn werd onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van het Haukeland universiteitsziekenhuis in Noorwegen en vond plaats in vijf Noorse behandelcentra. In totaal deden 151 patiënten in de leeftijd van 18 tot 65 jaar mee. De patiënten werden verdeeld in twee groepen, waarvan één groep een jaar lang het medicijn kreeg en de andere groep een placebo. Patiënten vulden regelmatig vragenlijsten in over hun klachten en functioneren. Ook werd gekeken of men bijwerkingen kreeg van het medicijn.

Resultaten
Na afloop van het onderzoek bleek dat er geen verschil was tussen beide groepen. Twee jaar na de start van het onderzoek voelden patiënten die het medicijn kregen zich niet beter en waren niet fysiek actiever dan patiënten uit de controlegroep. Wel hadden zij vaker last van bijwerkingen.

Onderzoek naar medicijnen tegen ME/CVS is schaars en het negatieve resultaat van dit hoopgevende onderzoek is teleurstellend voor patiënten. Een rol voor Rituximab bij ME/CVS lijkt echter nog niet definitief uitgespeeld. Omdat ME/CVS een heterogene ziekte is, zou een subgroep van patiënten mogelijk toch baat kunnen hebben bij het medicijn. Ook kijkt dezelfde onderzoeksgroep momenteel of Cyclofosfamide, een medicijn dat gebruikt wordt bij chemotherapie, mogelijk effectief is bij ME/CVS.

 

Bron: B-Lymphocyte Depletion in Patients With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial
Fluge et al., Annals of Internal Medicine, 2019
https://annals.org/aim/article-abstract/2729813/