Belastingvoordeel bij ziekte of beperking

Laat geen geld liggen!

Vanaf maart 2024 kun je weer belastingaangifte doen. Het is dan goed om te weten of je in 2023 zorg- en/of meerkosten had die fiscaal aftrekbaar zijn, zodat je geen geld laat liggen.

Omdat het niet altijd eenvoudig is om uit te zoeken welke kosten voor aftrek in aanmerking komen, zorgt Ieder(in) voor actuele informatie over de mogelijkheden om kosten af te trekken bij je aangifte via meerkosten.nl. Hieronder vind je een paar belangrijke uitgangspunten.

Beperkingen bij de aftrek van zorgkosten

Laten we eerst maar beginnen met de beperkingen aan de mogelijkheden om kosten af te trekken. Wat je niet af kunt trekken:

 • Het verplichte wettelijk eigen risico van je zorgverzekering;
 • De premie voor je ziektekostenverzekering;
 • Kosten die vallen onder de wettelijke eigen bijdrage voor medicijnen of andere behandelingen;
 • Medicijnen zonder recept;
 • Alle zorg waarvoor je een vergoeding krijgt via bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering.

Kosten die je kunt aftrekken

Om bepaalde kosten af te kunnen trekken, moet je eerst in de aangifte aangeven dat je deze kosten hebt gemaakt. Je krijgt dan vanzelf de verschillende categorieën zorgkosten te zien.

Bepaalde kosten zijn aftrekbaar. Die voorwaarden verschillen per soort kostenpost. Hieronder een kort (en niet volledig) overzicht van wat onder voorwaarden aftrekbaar is. De kosten vallen in verschillende categorieën.

 • Niet-vergoede kosten voor medische en paramedische zorg. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor een tandarts of orthodontist, fysiotherapie, ergotherapie etc. voor zover die niet wordt vergoed en niet valt onder de wettelijke eigen bijdrage.
 • Particuliere ziekenzorg of extra kosten voor zorg boven het bruto Persoonsgebonden Budget (PGB).
 • Kosten voor medicijnen op recept wanneer die niet worden vergoed door de verzekering en niet vallen onder de wettelijke eigen bijdrage. Dit geldt ook voor homeopathische medicijnen, wanneer die door een reguliere arts worden voorgeschreven.
 • Zorg in het buitenland die niet wordt vergoed door je verzekering en die voldoet aan Nederlandse zorgstandaarden.

Aanpassingen aan eigen vervoermiddelen mogen worden afgetrokken. Denk aan aanpassingen aan een auto of fiets.

 • Reiskosten die je maakt om een behandeling te kunnen ondergaan. Parkeerkosten horen hier ook bij. Het gaat hier om de werkelijke kosten per kilometer per soort auto. Wanneer een verzekeraar een deel van de kosten vergoedt, dan verreken je die vergoeding eerst met je eigen kosten.
 • Kosten voor dagelijks vervoer zijn aftrekbaar wanneer deze hoger zijn dan wat mensen normaal kwijt zijn.

Kosten voor kleding zijn bij een chronische aandoening aftrekbaar wanneer deze kosten hoger zijn dan wat een niet-zieke zou uitgeven.

 • Extra kosten die aannemelijk zijn in verband met je aandoening kun je aftrekken. Je hoeft dan geen bewijs te kunnen overleggen. Het vaste bedrag dat je aftrekt is daarbij € 310.
 • Heb je aantoonbare kosten van € 620 of meer, dan heb je recht op een vaste aftrek van € 775.

Wanneer je hulp krijgt vanuit de WMO, dan betaal je hiervoor een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is wettelijk en daarom niet aftrekbaar.

 • Kosten voor hulp zonder een indicatie zijn alleen aftrekbaar wanneer je kunt aantonen dat de hulp noodzakelijk is.
 • Directe hulp van familie of vrienden is nooit aftrekbaar.

Om kosten voor een speciaal dieet af te kunnen trekken, heb je een dieetverklaring nodig. Je kunt de dieetverklaring downloaden bij de belastingdienst en deze laten invullen door je diëtist.

Let op: je hoeft bij de aangifte geen bewijsstukken mee te sturen, maar je moet de opgevoerde aftrekposten wel kunnen verantwoorden wanneer je ooit een controle krijgt. Bewaar dus alle bonnetjes en zorg ervoor dat je een goede administratie hebt van al je zorguitgaven.

Belangrijke tips

Hieronder vind je nog wat tips voor specifieke situaties die je een voordeel op kunnen leveren bij het doen van belastingaangifte.

Er zijn meerdere redenen waarom het slim kan zijn om aangifte te doen wanneer je een heel laag inkomen hebt of wanneer je niet verplicht bent aangifte te doen.

 • Voor de aftrek van zorgkosten hanteert de belastingdienst een drempel. Kosten die boven deze drempel uitkomen kun je aftrekken. De drempel is afhankelijk van je inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe lager die drempel. De drempel wordt automatisch berekend wanneer je aangifte doet.
 • Bij een laag inkomen geldt ook dat er automatisch meer mogelijkheden zijn om zorgkosten af te trekken.
 • Voor mensen die niet of nauwelijks belasting betalen, is er een automatisch toegekende regeling voor de tegemoetkoming in de ziektekosten.

Wanneer je een fiscale partner hebt, dan kun je in de aangifte een beetje ‘spelen’ met de verdeling van de kosten tussen jou en je fiscale partner. Op die manier kun je uitvinden wat de meest gunstige verdeling is.

 • Reiskosten die je maakt om een behandeling te kunnen ondergaan. Parkeerkosten horen hier ook bij. Het gaat hier om de werkelijke kosten per kilometer per soort auto. Wanneer een verzekeraar een deel van de kosten vergoed, dan verreken je die vergoeding eerst met je eigen kosten.
 • Kosten voor dagelijks vervoer zijn aftrekbaar wanneer deze hoger zijn dan wat mensen normaal kwijt zijn.

In het aangifteformulier kun je onder ‘inkomen’ aangeven of je recht hebt op een Wajong-uitkering. Kruis deze mogelijkheid aan, ook wanneer je geen Wajong ontvangt. Wanneer je recht hebt op Wajong, dan heb je namelijk recht op extra belastingvoordeel.

Gerelateerde links

Vergelijkbare berichten