Lijst zorgverzekeraars die de contributie vergoeden

Lijst zorgverzekeraars die de contributie vergoeden

De Patiëntenfederatie Nederland heeft de lijst met zorgverzekeraars gepubliceerd die de contributie van een patiëntenorganisatie vergoeden. De ME/CVS Stichting Nederland stuurt iedereen die de contributie voldaan heeft binnenkort een verklaring van betaling toe die ingediend kan worden bij uw zorgverzekering.

Wilt u checken of uw zorgverzekeraar de contributie vergoedt? Klik hier voor de lijst.