ME/CVS in de media

ME/CVS in de media. Naar aanleiding van het persbericht over het gesprek met Tweede Kamerleden, op 27 maart jl., heeft in verschillende regiobladen in Noord Holland een mooi artikel gestaan, met de titel ‘ME-patiënten eisen ’betere zorg’ in brandbrief aan Tweede Kamer’.

ME-patiëntenorganisaties roepen in een brandbrief de Tweede Kamer op in actie te komen ’voor betere zorg’ aan mensen met het chronische vermoeidheidssyndroom. ,,We waren blij met de erkenning van ME door de minister in december en dat hij de aanbevelingen van de Gezondheidsraad steunde”, zegt bestuursvoorzitter Theo Kuiphof van de ME/CVS Stichting Nederland. Lees hier het hele artikel.