ME/CVS en de Amerikaanse overheid deel 3 — Naar een betere diagnose

tekst> Ronnie Schuurbiers

Onderstaand artikel en ander nieuw wetenschappelijk onderzoek, publiceren wij eerst in ons Magazine MEdium, wilt u ook MEdium ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden als lid/donateur.

In februari van dit jaar publiceerde het Institute of Medicine, een vooraanstaand Amerikaans instituut op het gebied van gezondheidszorg, een baanbrekend rapport met daarin aanbevelingen voor de Amerikaanse overheid over de diagnose en naamgeving van ME/CVS. De commissie stelt nieuwe diagnostische criteria voor, die ervoor moeten zorgen dat de diagnose ME/CVS sneller en eenvoudiger kan worden gesteld, en kennis over de ziekte bij zorgverleners wordt vergroot. Ook adviseert de commissie om ME/CVS te hernoemen naar systemische inspanningsintolerantieziekte, een naam die de kern van de ziekte beter omvat.

Problemen met de diagnosestelling

ME/CVS kan nog niet op een objectieve manier worden vastgesteld. Lichamelijk onderzoek, zoals bloedonderzoek of een scan van de hersenen, levert niet voldoende informatie. Om de diagnose ME/CVS te kunnen stellen worden daarom diagnostische criteria gebruikt; dit is een lijst met kenmerken van de ziekte die bij de meeste ME/CVS-patiënten worden gezien. Tot dusver werden vooral de Fukuda-criteria uit 1994 en de Canadese consensuscriteria uit 2003 gebruikt. Deze criteria zijn minder geschikt voor de klinische praktijk, omdat ze tevens ontwikkeld zijn voor, lees meer:MECVS en de Amerikaanse overheid deel 3 – Naar een betere diagnose (1)