Mijn eigen onderzoek

Mijn Eigen Onderzoek / My Own Research is een driejarig project dat patiënten, onderzoekers en bedrijven helpt meer waarde te halen uit het zelfonderzoek van patiënten naar gezondheid, door een innovatieve methodische aanpak.

Mensen met een chronische ziekte zoeken zelf naar oplossingen om zo fit en betrokken mogelijk te leven. Zij zijn ondernemend, zoeken naar nieuwe mogelijkheden en doen experimenten om hun gezondheid te verbeteren. De waarde van deze zelfzorg wordt op dit moment onvoldoende herkend en benut, omdat daarvoor beschikbare onderzoeksmethodiek nauwelijks wordt ingezet. Daar komt nu verandering in door middel van het project Mijn Eigen Onderzoek / My Own Research.

Mijn Eigen Onderzoek is een vernieuwend project dat de onderzoekskracht van mensen met een chronische aandoening centraal stelt. Het wordt gefinancierd door de Samenwerkende Gezondheidsfondsen en de Topsector Life Sciences & Health, die samenwerken in de oproep ‘BeterGezond’. Kijk deze animatie van MijnEigenOnderzoek

Wat is het doel van dit project?

Het doel van het project is om de grote inzet en vindingrijkheid van patiënten waarmee zij zelf iets ondernemen om hun eigen gezondheid te verbeteren, te ondersteunen met een passende methodische aanpak. Op deze manier krijgen individuele patiënten sneller uitsluitsel of een gekozen aanpak voor hem of haar werkt. Tegelijk levert dit ook bruikbare medisch-wetenschappelijke resultaten op. De veronderstelling is dat op deze manier aanzienlijk sneller relevante kennis wordt ontwikkeld dan met de gebruikelijke onderzoeksmethoden, en dat werkzame therapieën en producten sneller getoetst worden en hun weg vinden in de praktijk. De aanpak van Mijn Eigen Onderzoek wordt toegepast op de veelvoorkomende combinatie van vermoeidheid- en buikklachten, waarbij een behandeling met probiotica en een ander supplement mogelijk uitkomst biedt voor de patiënt. Er is namelijk steeds meer bekend over het belang van een goede darmgezondheid voor het functioneren van het brein. De behandeling verschilt per patiënt en wordt afgestemd op de samenstelling van de darmflora en de wensen van de patiënt, in een dialoog tussen patiënt en huisarts.
Ook het meten van de effecten verschilt per patiënt omdat patiënten zelf kunnen aangeven wat ze met de behandeling willen bereiken (bijvoorbeeld minder moe, minder pijn, beter slapen).

Mijn Eigen Onderzoek maakt een persoonlijke benadering mogelijk die snel leidt tot verbetering van kwaliteit van leven.

Ga voor meer informatie naar de website: www.MijnEigenOnderzoek.nl

NB: het project is nog niet officieel van start. Kunt u niet wachten om toch vast aan de slag te gaan met uw darmgezondheid, dan kunt u zich wenden tot consortium partner Microbiome Center. Het Microbiome Center kan u en uw huisarts helpen los van het project. Mail: office@microbiome-center.nl

Wilt u op de hoogte worden gehouden? Zie www. MijnEigenOnderzoek.nl bovenaan onder kopje ‘houd me op de hoogte’

Bron: www.Mijn EigenOnderzoek.nl