Minister Bruins beantwoordt kamervragen

Minister Bruins beantwoordt kamervragen

Eind vorige week heeft Minister Bruins (Medische Zorg) een uitgebreide schriftelijke reactie gegeven. Hij geeft hierin antwoord op de vragen van de fracties van bijna alle politieke partijen over zijn reactie op het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS. Dit naar aanleiding van het ronde tafelgesprek van de Kamercommissie van VWS met vertegenwoordigers van ME/CVS patiënten op 27 maart 2019. De Tweede Kamer is nu weer aan zet.

Naar de schriftelijke reactie van Minister Bruins:
file:///C:/Users/ME-CVS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/commissiebrief-so-reactie-op-advies-gezondheidsraad-over-me-cvs%20(1).pdf

Het rondetafelgesprek terugkijken: https://mecvs.nl/nieuws/rondetafelgesprek-van-27-maart-terugkijken/