Mooie onderzoeksresultaten ME/CVS bloedonderzoek

Mooie onderzoeksresultaten ME/CVS bloedonderzoek. In 2016 plaatsten wij een oproep voor uw steun voor een nieuw ME/CVS bloedonderzoek zie: https://mecvs.nl/nieuws/hoera-het-bloedonderzoek-gaat-door/ 

Inmiddels zijn de onderzoeksresultaten bekend en gepubliceerd. Samengevat lijken bepaalde afweercellen een rol te spelen bij ontstekingsprocessen in de hersenen, zoals ook bij mensen met MS.  In de analyse van het predictiemodel bleken 47 cytokinen een rol te spelen. Het model kon redelijk voorspellen of iemand een CVS/ME patiënt of een gezonde persoon was.
De bevindingen bieden een opstap naar verder onderzoek. Wat moet worden benadrukt is dat op basis van deze resultaten nog geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken omdat het bij dit onderzoek om kleine aantallen patiënten gaat. De resultaten zullen dus in een nieuwe groep patiënten moeten worden bevestigd. De ME/CVS Stichting Nederland en de onderzoekers willen de deelnemers en de mensen die dit onderzoek financieel mogelijk hebben gemaakt, hierbij nogmaals bedanken voor hun belangrijke bijdrage aan deze mooie onderzoeksresultaten. Zie voor uitgebreide informatie: publicatie bloedonderzoek