Nieuwe filmpjes toegevoegd aan 'Ik en ME'

Er zijn weer filmpjes toegevoegd aan het filmproject ‘Ik & ME’!

Weet u het nog? Eind vorig jaar plaatsten wij een oproep voor deelname aan het filmproject Ik & ME. Met het project wil filmproducent Paul Ruven, samen met de ME/CVS-Stichting Nederland, voor een (on line) platform zorgen waarin mensen met ME/CVS zich herkennen. Waar buitenstaanders de ziekte erkennen en waar, door delen van ervaringen, hoop ontstaat. Het doel is om de ziekte zichtbaarder, begrijpelijker en bespreekbaarder te maken. De eerste filmpjes zijn sinds april openbaar en er volgen er steeds meer! Kijk voor de nieuwste filmpjes op: www.zichtbaarme.nl en Facebook