Nieuwe pollvraag online!

Er staat weer een nieuwe poll vraag op onze website. Dit keer is de vraag:

Kent u de verzekeringskundige protocollen rondom uw ziekte?

 

Deze vragen stellen wij in het kader van de Kennisbank voor Participeren met Beperkingen die momenteel door 7 patiëntenorganisaties wordt opgezet.

Alle informatie van de achterban is hierbij heel welkom. De poll vindt u op de homepage boven dit nieuwsbericht. Alvast onze hartelijke dank voor het invullen van de poll!