Nu aanmelden mogelijk voor cursus Sterk met Pijn

Nu aanmelden mogelijk voor cursus Sterk met Pijn

Heb je chronische pijn en kun je een steuntje in de rug gebruiken? De laagdrempelige cursus Sterk met pijn helpt mensen op weg naar het beter omgaan met chronische pijn. Dat is voor iedereen verschillend. Sleutelwoorden zijn kijken naar je eigen mogelijkheden en zelf én samen doen.

‘Sterk met Pijn’ is gericht op het leren omgaan met chronische pijn. De cursus is opgezet vanuit het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem. Dit is een netwerk van 18 verschillende patiëntenorganisaties, waaronder de ME/CVS Stichting Nederland, die te maken hebben met chronische pijn. Deze cursus is exclusief voor leden van de patiëntenorganisaties die hierbij zijn aangesloten.

De cursus kent tien bijeenkomsten van twee uur en wordt begeleid door speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers. Zij werken vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid. Zij hebben zelf ook last (gehad) van chronische pijn. De eerste cursussen beginnen in het najaar van 2018. Dan start de eerste lichting cursusbegeleiders, verspreid over het land.

Meer informatie over de cursus leest u hier.