Vooraankondiging: tweede subsidieronde voor biomedisch onderzoek naar ME/CVS

Op maandag 17 juni 2024 stelt ZonMw vanuit het onderzoeksprogramma ME/CVS een nieuwe subsidieronde open. Deze tweede subsidieronde staat in het teken van biomedisch onderzoek naar de ziekte. Aanvragers kunnen tot 24 september 2024 een projectidee indienen. Op maandag 24 juni 2024 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor potentiële aanvragers.

De subsidieronde voor biomedisch onderzoek naar ME/CVS is vergelijkbaar met de eerste ronde van het programma. Er is ruimte voor nieuwe voorstellen die zich richten op biomedisch onderzoek naar ME/CVS. Aanvragers die in de eerste subsidieronde zijn afgewezen kunnen ook opnieuw een aanvraag indienen.

De tweede subsidieronde is bedoeld om biomedisch onderzoek naar ME/CVS te financieren. Hiermee willen we inzicht krijgen in de oorzaken, diagnose en behandeling van deze ziekte. Het uiteindelijke doel van het programma is het verbeteren van de gezondheid, de kwaliteit van leven en maatschappelijke positie van ME/CVS-patiënten.

Proces in 2 stappen: projectidee en uitgewerkte aanvraag
In de subsidieronde wordt gewerkt met twee fases. Aanvragers dienen eerst een projectidee in. De projectideeën worden beoordeeld door de commissie. Hierin zijn leden met een wetenschappelijke, praktijkgerichte en/of ervaringsdeskundige achtergrond vertegenwoordigd. De projectideeën worden door de commissie beoordeeld op relevantie en de meest relevante ideeën krijgen een positief advies. Na het advies van de commissie kunnen aanvragers een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. In deze infographic leest u meer over de 10 stappen in het subsidieproces van ZonMw.

Betrokkenheid ervaringsdeskundigen bij beoordeling
Binnen het onderzoeksprogramma speelt de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen een belangrijke rol. Ervaringsdeskundigen hebben een rol als commissielid, klankbordgroeplid of ervaringsdeskundige referent voor subsidieaanvragen. De klankbordgroep denkt mee en adviseert vanuit ervaringsdeskundigheid over de invulling van het programma. Ervaringsdeskundige referenten beoordelen als externe deskundigen een subsidieaanvraag. En de ervaringsdeskundigen in de commissie besluiten, samen met de andere leden, welke binnengekomen voorstellen wel of geen financiering ontvangen.

Aanvragen die aansluiten bij bestaande consortia
De onderzoeksvoorstellen moeten aansluiten bij 1 van de 2 bestaande consortia van het onderzoeksprogramma ME/CVS. Eén van de voorwaarden is dat onderzoekers gebruik maken van en/of bijdragen aan de biobank(en) en de gegegevensverzameling(en) van de consortia.

In het consortium ME/CFS Lines worden nu 4 deelprojecten uitgevoerd, in het NMCB consortium worden nu 6 deelprojecten uitgevoerd. Deze onderzoeksprojecten duren elk 4 jaar. De consortia, die onder andere de biobanken beheren, hebben voor een periode van 8 jaar financiering ontvangen.

Belangrijke voorwaarden

Wie kunnen een aanvraag indienen?
Projectideeën worden ingediend door een hoofdaanvrager, die binnen het project samenwerkt met andere partijen. In de uiteindelijke oproeptekst staat beschreven welke partijen kwalificeren als hoofdaanvrager.  

De hoofdaanvrager is verplicht samen te werken met in ieder geval 1 van de 2 consortia. Daarnaast stimuleert ZonMw samenwerking met partijen zoals patiëntenorganisaties, behandelaren en buitenlandse onderzoekers.

Beschikbaar budget
Het streven is ten minste 4 nieuwe onderzoeken te financieren. Per project is maximaal €500.000,- beschikbaar.

Informatiebijeenkomst voor potentiële aanvragers
Op maandag 24 juni 2024 organiseert ZonMw een informatiebijeenkomst voor potentiële aanvragers. Tijdens de bijeenkomst zal meer informatie worden gegeven over de beide consortia. Zo kunnen aanvragers nagaan of hun onderzoeksvoorstel passend zou zijn en aan zou kunnen sluiten bij (1 van de 2) consortia. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan in ieder geval alvast door een mail te sturen naar mecvs@zonmw.nl, met als onderwerp van de mail ‘aanmelding 24 juni’ en met vermelding van: naam, functie en organisatie.

Meer informatie
Vanaf maandag 17 juni 2024 is de subsidieoproep te vinden op de website van ZonMw. Op onze programmapagina leest u meer over de achtergrond en insteek van het programma. Ook vindt u daar een overzicht met veelgestelde vragen. 

Bron: ZonMw

Vergelijkbare berichten