Wetenschappelijk onderzoek naar post-exertionele malaise

Spierveranderingen waargenomen bij PEM

Op 4 januari 2024 werd er een interessant wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd over post-exertionele malaise (PEM) bij mensen met long covid. PEM is het verergeren van klachten na fysieke of mentale inspanning.

Net als mensen met ME/CVS ervaren ook veel mensen met long covid PEM. Het is nog niet bekend hoe PEM precies ontstaat. Om meer over PEM te weten te komen, hebben onderzoekers van het Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit onderzoek gedaan naar de spieren van mensen met long covid.

Het onderzoek

Aan dit onderzoek namen 25 mensen met long covid deel. Er deden ook 21 gezonde mensen mee, die na een corona-infectie geen long covid hadden ontwikkeld. De onderzoekers lieten alle deelnemers een inspanningstest doen op de fiets. Tijdens deze test moesten de deelnemers zo hard mogelijk fietsen totdat ze het niet meer konden volhouden. Het doel van deze inspanningstest was om PEM op te wekken. De onderzoekers haalden ook een stukje spier uit het bovenbeen van de deelnemers. Dat deden zij twee keer. De eerste keer was zes dagen voor de inspanningstest. De tweede keer was op de dag na de inspanningstest.

Verschillen tussen longcovidpatiënten en gezonde deelnemers

Patiënten met long covid hadden meer moeite met de inspanningstest dan mensen zonder long covid. Ook kregen alle patiënten met long covid na de test last van PEM. De onderzoekers vergeleken het spierweefsel van de patiënten met long covid met dat van de gezonde mensen. Zij vonden meerdere verschillen tussen deze twee groepen. Ten eerste werkten de mitochondriën, de energiecentrales van een cel, minder goed in het spierweefsel van longcovidpatiënten. Ten tweede zagen de onderzoekers dat eiwitten zich ophopen tussen de spiercellen van longcovidpatiënten. Ten derde was er na de inspanningstest meer schade in het spierweefsel van mensen met long covid.

Achtergebleven virusdeeltjes

De onderzoekers keken ook naar achtergebleven virusdeeltjes van een corona-infectie. Zij vonden geen verschil tussen het aantal virusdeeltjes in het spierweefsel van mensen met long covid en virusdeeltjes in het weefsel van gezonde mensen. Deze achtergebleven virusdeeltjes lijken dus geen rol te spelen in PEM.

Meer onderzoek nodig

Slechter werkende mitochondriën, opgehoopte eiwitten en schade aan spierweefsel lijken dus belangrijk voor PEM. Deze dingen kunnen verklaren waarom mensen bij PEM last hebben van onder andere vermoeidheid en spierpijn. Dit wijst dus op een lichamelijke oorzaak voor PEM.

Maar, het is nog onduidelijk waarom het spierweefsel van long covid patiënten verschilt van dat van gezonde mensen. Daarom is er meer onderzoek naar PEM nodig. Bovendien staat het nog niet vast of dezelfde dingen ook een rol spelen in PEM bij andere ziektes, zoals ME/CVS. Ook hier moet nog meer onderzoek naar worden gedaan. 

Visie MECVS Nederland

MECVS Nederland ziet dit onderzoek als een goede stap in de richting van het vinden van de oorzaak van ME/CVS in het algemeen en van PEM in het bijzonder. Immers, de overeenkomsten tussen long covid en ME/CVS zijn onmiskenbaar voor een groot deel van de longcovidpatiënten. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat biomedische factoren een rol spelen bij PEM. Door deze nieuwe kennis te verspreiden hopen we bij te dragen aan de veelheid van misvattingen rondom ME/CVS zoals dat de oorzaak van de aandoening een psychische zou zijn.

Gerelateerde links:

Hoofdtekst: Martje Bos
Tekst ‘Visie MCVS Nederland: John Mulder
Foto: pixabay/Chokniti Khongchum

Vergelijkbare berichten