Patiëntenalliantie PAIS (Post Acuut Infectieus Syndroom)

Vanaf nu klinkt de stem van de patiënt duidelijker. Waarom? Patiëntenorganisaties PostCovid NL, de Lymevereniging, MECVS Nederland en stichting Q-uestion, met hulp van het Longfonds, bundelen de krachten. We werken onderling samen aan méér onderzoek, goede diagnostiek, betere zorg en méér erkenning. Deze samenwerking wordt een officiële alliantie: Patiëntenalliantie PAIS.

Wij streven los van elkaar al lange tijd naar meer erkenning van post-infectieuze aandoeningen, voor gericht wetenschappelijk onderzoek en behandelingen, en voor gespecialiseerde en passende zorg. Vanaf nu doen we dat niet alleen apart van elkaar, maar bundelen we de krachten. Op termijn kan de alliantie verbreden zodat zo veel mogelijk patiëntenorganisaties, patiëntengroepen en -initiatieven die zich inzetten voor deze doelgroep daarin vertegenwoordigd zijn.
Binnenkort maken we meer bekend over onze plannen voor 2024.


Zo creëren we meer aandacht voor álle mensen die langdurig ziek blijven na een acute infectie. En zo maken we ons samen sterk voor méér onderzoek, goede diagnostiek, betere zorg en méér erkenning. 

 

Vergelijkbare berichten