Patiënten willen hun leven terug

In de info-tekst van de fb-pagina staat duidelijk verwoord waar het op de ‪#‎MillionsMissing Protestdag om gaat en hoe je kunt mee doen.

In het kort komt het op het volgende neer:

#MillionsMissing is een wereldwijd protest van en voor patiënten met Myalgische Encefalomyelitis (ME), hun mantelzorgers en hun dierbaren. Geschat wordt dat er over de hele wereld zo’n 17 miljoen ME-patiënten zijn. In Nederland komt dat neer op tienduizenden patiënten. Helaas hebben velen van hen, zowel in Nederland als daar buiten, of géén diagnose of zijn ten onrechte opgescheept met een onjuiste diagnose en moeten derhalve een bijbehorend protocol volgen dat hen in de vernieling stort.

Daarom is een betere diagnostiek, betere behandeling, betere opleiding van artsen, meer biomedisch onderzoek en daaruit voortvloeiend gelijkheid in behandeling ook zo belangrijk.

Dát waren de protestdoelen op 25 mei jl. en dát zijn de protestdoelen op 27 september hier in Nederland. Maar bovenal gaat het er bij deze protestdag om dat we er 27 september zijn, op het Plein in Den Haag. Dat we ons laten zien en van ons laten horen. Met zijn allen: patiënten, mantelzorgers en dierbaren met inbegrip van diegenen die niet (meer) in staat zijn te komen omdat zij huis- en/of bedgebonden zijn of triest genoeg overleden zijn.

#MillionsMissing Holland spreekt dan ook een ieder die dit leest rechtstreeks aan. Verhef jouw stem samen met de tienduizenden tot het de overheid en het publiek wakker schudt. Laat hen weten dat iedereen deze ziekte kan krijgen. Laat hen zien wat het betekent om met deze ziekte te leven. Wij kunnen er met zijn allen, als patiënten, bondgenoten, familieleden, vrienden, dokters en wetenschappers tezamen iets aan veranderen:

LAAT JE ZIEN ! LAAT VAN JE HOREN !

Er zijn tal van manieren om te helpen bij de totstandkoming van de #MillionsMissing Protestdag. Lees daarom vooral nóg een keer de infotekst. Er staat vast wel iets onder het kopje MEEDOEN dat jou aanspreekt en waarmee jij kunt bijdragen om van de #MillionsMissing Protestdag een succes te maken.

Laten we aan de slag gaan, samen, want alleen dan kunnen we één vuist maken om de maatschappij EN de Nederlandse politiek te laten zien dat de onzichtbare groep ME-patiënten wel degelijk van zich kan laten horen. En die stem zal steeds luider worden. #MillionsMissing Holland gaat ervoor. Jij toch ook?

team #MillionsMissing Holland