Patiëntenorganisaties roepen op tot onafhankelijke heranalyse PACE-trial

In 2011 verscheen er in het Engelse medische tijdschrift The Lancet een artikel met daarin de resultaten van de PACE-trial, een onderzoek waarin vier behandelingen voor CVS – ‘adaptive pacing therapy’ (iets anders dan wat patiënten en veel wetenschappers gewoonlijk onder ‘pacing’ verstaan), medisch-specialistische zorg, cognitieve gedragstherapie (CGT) en graduele oefentherapie (GET) – met elkaar worden vergeleken. De conclusie was dat CGT en GET de meest effectieve en veilige behandelingen zouden zijn voor CVS, maar er is al jaren veel kritiek op de inhoud en kwaliteit van dit onderzoek.

In november heeft de Amerikaanse wetenschapper Dr. Racaniello samen met 5 collegawetenschappers een open brief gestuurd naar de hoofdredacteur van The Lancet, waarin zij oproepen de onderzoeksgegevens van de PACE-trial onafhankelijk te laten heranalyseren. Wegens uitblijven van een reactie heeft Dr. Racaniello in februari nogmaals een open brief gestuurd. Deze brief werd medeondertekend door nog eens 36 artsen en onderzoekers. Ook op deze brief heeft The Lancet nog niet gereageerd.

In navolging van patiëntenorganisaties in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk hebben de ME/CVS Stichting Nederland, de ME/cvs Vereniging en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid vandaag gezamenlijk een open brief gestuurd naar de hoofdredacteur van The Lancet, waarin wij verzoeken om aan de oproep van Dr. Racaniello en collega’s gehoor te geven.

Klik hier voor de brief aan The Lancet van de patiëntenorganisaties.

An open letter to Dr. Richard Horton and The Lancet

http://www.virology.ws/2015/11/13/an-open-letter-to-dr-richard-horton-and-the-lancet/

An open letter to The Lancet, again

http://www.virology.ws/2016/02/10/open-letter-lancet-again/