Patientenversie Zorgstandaard Chronische Pijn

De patientenversie van de Zorgstandaard Chronische Pijn is klaar. De zorgstandaard chronische pijn is een must voor iedereen die hiermee te maken heeft: voor patiënten en hun naaste omgeving. Ook voor pijnverpleegkundigen en behandelaars is het belangrijk te weten welke informatie patiënten hebben gekregen.

Een zorgstandaard beschrijft waaraan goede zorg voor een bepaalde aandoening moet voldoen. Ook biedt deze handvatten voor patiënten om hun eigen gezondheid te verbeteren.

De ME/CVS Stichting Nederland is betrokken bij het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP). Het SWP heeft samen met de Dutch Pain Society (DPS) een toegankelijke patiëntenversie  ontwikkeld met behandelaars én patiënten samen. Hierin vind je alle informatie voor een zo effectief mogelijke behandeling van chronische pijn.

De patiëntenversie van de Zorgstandaard Chronische Pijn en de officiële versie zijn te downloaden.

Klik hier voor de informatie flyer.