Pijnpatiënten gezocht die mee willen praten!

Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één Stem (SWP) krijgt regelmatig verzoeken om mee te praten over regionale activiteiten van behandelaars. Dit kan de implementatie van de Zorgstandaard Chronische Pijn betreffen. Ook kan het gaan om een andere organisatie van de pijnzorg in een regio. Het is hierbij vooral van belang dat het patiëntenperspectief wordt ingebracht: wat willen de patiënten in de betreffende regio, wat zijn hun ervaringen en hoe kan de pijnzorg beter?

Momenteel zoeken we mensen met chronische pijn die in Limburg of Zuid-Limburg wonen, voor deelname aan een groep die de pijnzorg wil verbeteren in die regio. Die groep bestaat verder uit behandelaars. Zij willen onder andere een netwerk gaan opzetten.

Het gaat om mensen die lid/donateur zijn van onze organisatie en bij voorkeur om mensen die zelf chronische pijn hebben, of die – bijv. als mantelzorger – erg goed beseffen wat het is om chronisch pijn te hebben.

Het doel is om een landelijke dekking van patiënten voor het SWP te creëren die aan regionale activiteiten kunnen meedoen.

 

Vergoedingen

Het SWP vergoedt de eventuele te maken reiskosten voor genoemde activiteiten. Daarnaast is er voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van 25 euro beschikbaar vanuit het SWP indien er geen vacatiegeld voorhanden is vanuit het team van behandelaars dat de activiteit organiseert. De duur van regionale activiteiten is mogelijk twee jaar, waarbij de deelnemers rekening moeten houden met enkele vergaderingen per jaar. Uiteraard is dit geheel afhankelijk van het organiserend team.

 

Hieronder vindt u de profielschets van wie wij zoeken:

Profielschets regionale vertegenwoordigers

Tenminste MBO/HBO werk- en denkniveau;

Ervaringsdeskundig als: (ex-)patiënt of als goed ingevoerd mantelzorger;

Het vermogen abstract met de eigen ziekte/aandoening/beperking om te kunnen gaan: boven de (eigen) ziekte kunnen staan en kunnen denken vanuit een breder patiëntenperspectief;

Bereid zijn zich in te lezen in relevante stukken over organisatie van de pijnzorg;

In staat en bereid om fysiek overleggen bij te wonen;

In staat zijn zorgvuldig en met respect voor anderen te communiceren;

Lid/vaste donateur zijn van de ME/CVS-Stichting Nederland

 

Bij interesse horen wij graag uw reactie vóór half april 2016. Dit kunt u sturen naar info@me-cvs-stichting.nl