Prikkelbare darm mogelijk veroorzaakt door schimmels

Een deel van de mensen met ME/CVS heeft ook last van PDS (prikkelbaar darm syndroom).

Mensen met PDS ervaren last van ernstige buikklachten en kunnen een verstoorde ontlasting hebben. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat deze buikpijnen veroorzaakt worden door afweerstoffen die de pijnzenuwen rond de darmen prikkelen. Tot op heden is echter niet duidelijk wat deze afweerstoffen triggert.

Uit recent onderzoek blijkt nu dat mensen met PDS een andere samenstelling van darmschimmels hebben dan mensen zonder deze aandoening. Deze disbalans staat in verband met de pijnklachten die optreden bij PDS. Dit blijkt uit onderzoek van het AMC, in samenwerking met TNO en de Universiteit van Maastricht, dat 15 juni gepubliceerd is door het wetenschappelijke tijdschrift Gastroenterology.

Tot nu toe keken de wetenschappers bij onderzoek naar PDS vooral naar de bacteriële samenstelling van de darmen (het microbioom). Inmiddels is bekend dat schimmels van nature in de darm voorkomen, ook bij gezonde mensen. Nu is bij PDS-patiënten voor het eerst aangetoond dat zij een veranderde schimmelsamenstelling (mycobioom) hebben, waarbij zowel de diversiteit van de schimmels als hun onderlinge verhouding anders is.
TNO analyseerde de schimmel- en bacteriepopulaties, en koppelde deze resultaten aan de beschikbare metadata om vervolgens met behulp van machine learning hier interessante patronen in te identificeren. AMC en TNO werken nu aan verdere uitwerking van de beschikbare onderzoeksresultaten en onderzoeken de mogelijkheid om deze resultaten verder te exploiteren.

Bron: https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2017/6/prikkelbare-darm-mogelijk-veroorzaakt-door-schimmels/ en www.darmgezondheid.nl