Reactie Minister Bruins op het ME advies Gezondheidsraad komt later

De reactie van Minister Bruins op het ME advies Gezondheidsraad komt later.

Van het ministerie van VWS vernamen we dat de brief van Minister Bruins aan de Tweede Kamer met zijn reactie op het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS later komt. Oorspronkelijk was deze toegezegd voor eind september. Mogelijk wordt het nu pas eind oktober.

Meer informatie over het Gezondheidsraadadvies leest u hier.