‘Rechters moeten vaker medisch advies inwinnen bij arbeidsongeschiktheidszaken’

‘Rechters moeten vaker medisch advies inwinnen bij arbeidsongeschiktheidszaken’

Het is voor veel arbeidsongeschikten onmogelijk om voor de rechter aan te tonen dat ze echt zo ziek zijn als ze zelf zeggen, stelt arts en onderzoeker Jim Faas.

Voor veel arbeidsongeschikten is het een bijzonder lastige opgave om voor de rechter aan te tonen dat ze écht zo ziek zijn als ze zelf zeggen. Dit is echter noodzakelijk om van het UWV de arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen waar ze recht op hebben. Aldus Jim Faas in zijn proefschrift waarmee hij op 5 september wil promoveren.
Het is vaak heel lastig voor patiënten om voldoende medisch bewijs te overleggen. Arbeidsongeschikten blijken veel meer kans te hebben om hun zaak te winnen als er een onafhankelijk medisch deskundige meekijkt in de zaak, maar lang niet iedereen heeft daar het geld of de energie voor. Rechters moeten hier meer rekening mee houden en zouden vaker een arts moeten inschakelen voor een medisch advies. Lees meer

Bronnen: Trouw; https://research.vu.nl/en/publications/bruggen-bouwen-over-de-kenniskloof-de-inzet-van-medisch-deskundig