ME-Huiskamergroep Zeist

Rondetafelgesprek van 27 maart terugkijken

Afgelopen, 27 maart, is er een gesprek geweest tussen de Tweede Kamer Commissie VWS en de ME-patiëntenorganisaties. Iedere vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie, zo ook die van de ME/CVS Stichting Nederland, heeft in dit gesprek een onderdeel van hun gezamenlijke verzoek toegelicht.

Dit rondetafelgesprek is nu online terug te kijken op: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/patiëntenorganisaties-mecvs