Samenvatting van recente ME/CVS studies

De ME Association in het Verenigd Koninkrijk publiceert al sinds jaar en dag een overzicht op hun website van recente wetenschappelijke literatuur over ME/CVS. Sinds kort is de frequentie omhoog gegaan van maandelijks naar vrijwel wekelijks. De kern van de studies worden kort samengevat, op een manier die ook voor leken goed begrijpelijk is. We geven hier een vertaling van de samenvattingen, zodat we ook in Nederland de laatste inzichten over onderzoek naar ME/CVS voor iedereen meer toegankelijk maken.

Samenvatting van ME/CVS studies

De volgende vier studies zijn het onderzoekoverzichten van 17 en 24 Januari 2020 opgenomen [1]:

  1. Uit een enquête in Australië onder 480 personen met ME/CVS blijkt dat ME/CVS patiënten een significant lagere gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven rapporteren dan de bevolking van Australië in het algemeen. [2]
  2. Onderzoekers van DePaul University in Amerika screenden meer dan 10.000 kinderen in de leeftijd van 5 tot 17 jaar in de omgeving van Chicago op ME/CVS. De studie rapporteert dat bij 0.75% van de kinderen in deze steekproef pediatrische ME/CVS kan worden vastgesteld, met een hoger percentage onder African-American en Latino kinderen. Van de kinderen waarbij tijdens de screening ME/CVS werd vastgesteld, hadden minder dan 5% al eerder de diagnose van ME/CVS gekregen. [3]
  3. Een Amerikaanse studie analyseerde de variaties in de cortisol uitscheiding bij fibromyalgie patiënten, met en zonder chronische vermoeidheid syndroom. Het onderzoek toont dat de afbraak van cortisol bij deze patiënten langzamer verloopt in vergelijking met de gezonde controle groep. Dit zou een hogere concentratie van cortisol in serum (cortisol in het bloed gemeten) kunnen suggereren. [4]
  4. Een andere Amerikaanse studie deed een uitgebreide analyse naar 1750 metabolieten in bloed plasma.

De studie wees uit dat het bloed van ME/CVS een lagere concentratie acylcholines heeft dan het bloed van de controle groep. Dit type metabolieten is gerelateerd aan de vetzuurstofwisseling. Al is er weinig bekend over de rol van de specifieke verbindingen in de vetzuurstofwisseling, toch zien de onderzoekers hierin wel een relatie met een aantal ME/CVS symptomen, zoals een verstoorde bloeddruk regulatie, darm problemen. Ook zouden acylcholines een rol spelen in de regulatie van het zenuwstelsel en cognitief functioneren.

Ook andere vetachtige metabolieten tonen afwijkingen, zoals verminderde concetraties van een aantal steroiden (androgeen, progestine en corticosteroide) en dipeptides en een verhoogde concentratie sphingolipides.  (Sfingolipiden (SLs) zijn niet alleen de essentiële componenten van celmembranen, maar ook moleculen die actief betrokken zijn voor het doorgeven van signalen binnen een cel, signaaltransductie). Ook hier wordt de link gelegd de systeem klachten van ME/CVS patiënten. Grotere studies zijn nodig om de bevindingen te bevestigen en de conclusies te valideren. [5]

Referenties:
[1]  C. Stephens, “The ME Association End of Week Research Round-up,” ME Associaton, 24 01 2020. [Online]. Available: https://www.meassociation.org.uk/2020/01/the-me-association-end-of-week-research-round-up-24-january-2020/. [Accessed 27 01 2020].
[2]  N. Eaton-Fitch, S. Johnston, P. Zalewski, D. Staines and S. Marshall-Gradisnik, “Health-related quality of life in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: an Australian cross-sectional study.,” 2020. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31970624. [Accessed 27 01 2020].
[3]  L. A. Jason, B. Z. Katz, M. Sunnquist, C. Torres, J. Cotler and S. Batia, “The Prevalence of Pediatric Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome in a Community-Based Sample,” Child & Youth Care Forum , 2020. [Online]. Available: https://link.springer.com/article/10.1007/s10566-019-09543-3#auth-3. [Accessed 27 01 2020].
[4]  D. Pednekar, H. F. Azgomi, K. Aschbacher, L. J. Crofford, R. T. Faghih and M. R. Amin, “A system Theoretic Investigation of Cortisl Dysregulation in Fibromyalgia Patients with Chronic Fatigue,” 41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 23-27 07 2019. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/8857427/citations#citations. [Accessed 27 01 2020].
[5]  A. Germain, D. K. Barupal, S. M. Levine and M. R. Hanson, “Comprehensive Circulatory Metabolomics in ME/CFS Reveals Disrupted Metabolism of Acyl Lipids and Steroids,” Metabolites, vol. 10, no. 1:34, 14 01 2020.

Disclaimer: De bovenstaande informatie is ter kennisname en op basis van alle originele artikelen. We kunnen dit niet publiceren zonder aan te geven dat het mogelijk is dat we een onjuiste interpretatie hebben over de studie. De ME Association geeft zelf in haar summary de inhoud kort en bondig weer. In sommige gevallen kunnen de auteurs van de publicaties de bredere wetenschappelijke implicaties van hun onderzoek en wat deze kan betekenen voor de ME patiënten niet precies aantonen.