Schending beroepscode psychologen bij huidige richtlijn CVS

Marijke Bloks (GZ-psycholoog n.p.) schreef in samenwerking met Bea Khouri (GZ-psycholoog) een opiniestuk (datum: 25-8-2023) waarin onderbouwd wordt dat het toepassen van CGT voor CVS bij ME/CVS-patiënten, in strijd is met de beroepscode voor psychologen.

Binnen de patiëntengroep CVS bevindt zich een subgroep met de chronische multisysteemziekte ME/CVS. Behandeling vanuit de huidige richtlijn CVS kan deze patiënten schaden omdat de aanpak vanuit de richtlijn haaks staat op wat deze patiënten nodig hebben. In dit stuk wordt dit uitgewerkt, samen met hoe dit – naar de mening van Marijke Bloks en Bea Khouri – indruist tegen de beroepscode voor psychologen.

De wetenschappelijke inzichten rondom het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) zijn veranderd en daardoor heeft er een essentiële paradigmaverschuiving plaatsgevonden. De twee GZ-psychologen Marijke en Bea constateren dat deze vooralsnog niet doordringt tot de richtlijn CVS en daarmee het werkveld van medici en paramedici, waaronder psychologen. Een nieuwe richtlijn voor volwassenen is in ontwikkeling maar de oplevering hiervan is uitgesteld tot uiterlijk 1 mei 2026. Voor kinderen is er nog geen datum bekend waarop de richtlijn herzien zal worden. Dit is zorgelijk omdat de nieuwe inzichten aannemelijk maken dat een essentieel deel van de patiënten die momenteel tot de CVS patiëntengroep wordt gerekend, schade kan oplopen door navolging van de huidige (verouderde) richtlijn CVS. Lees hier het opiniestuk.

Bron: https://psycholoogme.com/2023/08/25/schending-van-de-beroepscode-door-psychologen-bij-huidige-richtlijn-cvs-2/

Vergelijkbare berichten