UKHSA-beoordeling toont aan dat gevaccineerden minder kans hebben op Long COVID

Vertaling van Persbericht

Een nieuwe beoordeling door UKHSA laat zien dat mensen die een of meer doses van een coronavirus (COVID-19) -vaccin hebben gehad, minder kans hebben om Long COVID te ontwikkelen dan degenen die niet zijn gevaccineerd.

Het Britse Health Security Agency (UKHSA) heeft een snelle beoordeling van het bewijsmateriaal uitgevoerd naar de effecten van vaccinatie tegen Long COVID- of post-COVID-symptomen. De beoordeling omvat 15 Britse en internationale studies die tot januari 2022 zijn uitgevoerd.

Naar schatting 2% van de Britse bevolking heeft symptomen van long COVID- of post-COVID-syndroom gemeld, die meer dan 4 weken na hun eerste infectie kunnen aanhouden. De 3 meest voorkomende symptomen zijn vermoeidheid, kortademigheid en spier- of gewrichtspijn.

Acht van de studies in de review keken naar het effect van vaccinaties toegediend vóór infectie. De meeste van deze studies suggereren dat gevaccineerde mensen (één of 2 doses) minder kans hadden om symptomen van long COVID na infectie te ontwikkelen in vergelijking met niet-gevaccineerde mensen – op korte en lange termijn (4 weken tot 6 maanden na infectie).

De gegevens van enkele van de studies die in de review zijn opgenomen, suggereren dat:

  • mensen met COVID-19 die 2 doses van de Pfizer-, AstraZeneca- of Moderna-vaccins of één dosis van het Janssen-vaccin kregen, hadden ongeveer de helft minder kans dan mensen die één dosis kregen of niet waren gevaccineerd om long COVID-symptomen te ontwikkelen die langer dan 28 dagen duurden
  • de effectiviteit van het vaccin tegen de meeste post-COVID-symptomen bij volwassenen was het hoogst bij mensen van 60 jaar en ouder en het laagst bij jongere deelnemers (19 tot 35 jaar)

In de overige studies werd gekeken naar de effecten van vaccinatie bij mensen die al long COVID-symptomen hadden.

Vier studies vergeleken specifiek long COVID-symptomen voor en na vaccinatie. Drie van deze studies suggereerden dat meer mensen met COVID-19 een verbetering dan een verslechtering van de symptomen rapporteerden na vaccinatie, hetzij onmiddellijk of gedurende meerdere weken.

Nog eens 3 studies van niet-gevaccineerde mensen met long COVID vergeleken aanhoudende symptomen bij degenen die ofwel een vaccinatie kregen of niet gevaccineerd bleven. Deze studies suggereerden dat degenen die werden gevaccineerd minder kans hadden om long COVID-symptomen te melden na vaccinatie dan mensen die in dezelfde periode niet gevaccineerd bleven.

Eén studie keek specifiek naar de timing van vaccinatie na COVID-19-infectie en suggereerde dat mensen met COVID-19 die eerder na diagnose werden gevaccineerd, veel minder kans hadden om long COVID-symptomen te melden dan mensen die later na de diagnose werden gevaccineerd. Alle studies waren observationeel, dus de resultaten kunnen afkomstig zijn van andere verschillen dan vaccinatie.

In één onderzoek zei een groter deel van de gevaccineerde deelnemers van die aangaven long COVID te hebben, dat hun symptomen verbeterden in vergelijking met niet-gevaccineerde deelnemers (respectievelijk 23,2% vergeleken met 15,4%).

Dr. Mary Ramsay, hoofd immunisatie bij UKHSA, zei:

“Deze studies dragen bij aan de potentiële voordelen van het ontvangen van een volledige kuur van de COVID-19-vaccinatie. Vaccinatie is de beste manier om jezelf te beschermen tegen ernstige symptomen wanneer je besmet raakt en kan ook helpen om de impact op langere termijn te verminderen.

“Voor de meeste mensen zijn de symptomen van long COVID van korte duur en verdwijnen ze na verloop van tijd. Maar voor sommigen kunnen de symptomen ernstiger zijn en hun dagelijks leven verstoren.”

“Als u ongewone symptomen ervaart, vooral langer dan 4 weken na infectie, moet u overwegen contact op te nemen met uw huisarts.”

De review concludeerde dat mensen die 2 doses van een vaccin tegen COVID-19 kregen, minder kans hadden om long COVID-symptomen te ontwikkelen of symptomen voor een kortere tijd te ervaren, vergeleken met degenen die niet waren gevaccineerd.

Personen die een vaccinatie kregen nadat ze besmet waren met COVID-19, meldden ook dat de duur van post-COVID-symptomen minder was dan voor degenen die niet waren gevaccineerd. Twee doses van de COVID-19-vaccinatie bieden een hoog niveau van bescherming tegen long COVID, vergeleken met één dosis of geen doses.

Noot van redactie: er zijn berichten dat sommige ME/CVS-patiënten een (ernstige) terugval rapporteren na vaccinatie, maar het is nog onduidelijk waardoor dat wordt veroorzaakt.

(Het rapport is online beschikbaar via de UKHSA website)

Vergelijkbare berichten