Vraag toegevoegd aan 'Meest gestelde vragen'

Onlangs is er weer een vraag toegevoegd aan onze rubriek ‘Meest gestelde vragen’ op onze website.

Is bewegen goed bij ME/CVS?

Blijven bewegen is heel belangrijk. Zonder beweging treedt er invalidatie op. Bewegen moet wel afgestemd worden. Het is erg belangrijk dat er een goede balans komt in beweging. Het komt regelmatig voor dat mensen met ME/CVS of niet meer bewegen of juist te veel bewegen. Het is raadzaam om een goede, draaglijke balans zoeken.

Er is wetenschappelijk bewijs dat ME/CVS-patiënten hun eigen afweersysteem verder ontregelen wanneer ze overdreven lichamelijke inspanning uitvoeren. Bovendien is de verslechtering van de gezondheidstoestand van patiënten met ME/CVS na inspanning geassocieerd met veranderingen in het afweersysteem: hoe meer klachten na inspanning, hoe erger de veranderingen in het afweersysteem. Dit verklaart waarom patiënten met CVS vaak slecht reageren op (te zware) oefentherapieën. Bekijk alle meest gestelde vragen hier.