Wedstrijd: Breng ME in beeld

Wedstrijd: Breng ME in beeld
We willen kennismaken met de artiest in jou!   

In ieder van ons schuilt een kunstenaar. Of dat nu iets met schilderen, tekenen, beeldhouwen, dichten, muziek maken, fotograferen is of wellicht iets totaal anders. We creëren allemaal op onze eigen manier. De artiest in jou willen we aanspreken en leren kennen! Laat je niet beperken, wees creatief, laat jezelf zien in een eindproduct wat je met ons wilt delen.

Als je bijvoorbeeld van muziek houdt dan kunnen we dat zien en beluisteren op een filmpje. Op die manier kan je het zo gek maken als je zelf wilt.

Om jouw creatie de waardering te geven die het verdient, maken we er een wedstrijd van. De 3 winnaars krijgen een mooie prijs en van het kunstwerk van 1e prijs wordt een ansichtkaart gemaakt, hoe leuk is dat? 

We willen met deze wedstrijd ook de kans aangrijpen om meer bekendheid te geven aan ME/CVS. Daarom willen we een boek uitbrengen met kunstwerken van ME/CVS-patiënten op de ene pagina en op de andere het persoonlijke verhaal erbij. Dit boek kunnen we wellicht uitgeven om middelen te genereren, zowel voor onderzoek als voor het creëren van begrip in de samenleving.

Voel jij een ja en wil je meedoen? Superleuk! We kijken nu al uit naar jouw creatie.

Deadline: Maandag 7 oktober
Aanleveren: Digitaal (zie deelname)
Bekendmaking winnaars: Op de ME-ontmoetingsdag 23 oktober 2019 (en persoonlijk voorafgaand aan die dag)
Waar: Utrecht

Deelname:
Stuur je kunstwerk digitaal in via info@mecvs.nl in een bestand van 5 MB of kleiner, en in jpeg, jpg, png bestand. En een tekst-kunstwerk in Word of PDF -bestand. Zet in de onderwerp-regel van jouw e-mail dat het om de wedstrijd ‘ME in beeld’ gaat.

Vermeld in je mailtje je motivatie en je naam, leeftijd, telnr. en N.A.W.-gegevens.
Vermeld ook of we je werk onder je eigen naam of onder een pseudoniem mogen plaatsen. Inzenden kan tot uiterlijk 7 oktober 2019.

Voorwaarden:
Maximaal 3 inzendingen per deelnemer.
De deelnemer verklaart maker te zijn van het ingezonden werk en is bereid hier afstand van te doen als het eventueel geveild wordt.

Uit de inzendingen worden 3 winnaars gekozen.
De prijs is niet inwisselbaar voor geld. De prijs is niet overdraagbaar.

Winnaars worden gekozen door een door ons aangewezen jury. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet  gecorrespondeerd worden.
De winnaars worden bekend gemaakt op de ME ontmoetingsdag en binnen 14 dagen na de sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gebracht. We zullen de winnaars informeren over de ontvangst van de prijzen

Privacy
Door deelname geef je de ME/CVS-Stichting Nederland toestemming om foto’s (digitale bestanden) die geüpload zijn voor de wedstrijd naar eigen inzicht te gebruiken, verveelvoudigen en publiceren voor genoemd doel. Hiervoor ontvangt de deelnemer geen vergoeding of restitutie. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kan dit enkel voorafgaand aan deelname schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt worden.
Als je een prijs wint in de wedstrijd, stem je ermee in dat de stichting het ingezonden werk mag publiceren, samen met de naam, en de beschrijving van het ingezonden werk in ons tijdschrift, op sociale media en onze website.
Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de deelnemers worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de GDPR-wetgeving en zullen niet worden bekendgemaakt aan derden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer. Een kopie van ons privacy beleid is te vinden op www.mecvs.nl. Als je hebt aangegeven dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen worden jouw gegevens toegevoegd aan ons e-mailbestand. Als je niet bij de stichting bent aangesloten zullen jouw gegevens binnen één maand na het einde van de competitie worden vernietigd.

Aansprakelijkheid
Deze actie wordt georganiseerd door ME/CVS-Stichting Nederland
De ME/CVS-Stichting Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze wedstrijd.
Aan eventuele druk- of tikfouten kunnen geen rechten ontleend worden.