Leidt Long COVID tot een toename van het aantal ME/CVS-patiënten?

Een vrij groot deel van de COVID-patiënten ontwikkelt klachten die sterk doen denken aan ME/CVS. Mensen met Long COVID hebben klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging, langdurig verlies van reukvermogen, of kampen met een depressie of vergeetachtigheid. Dat laatste wordt vaak ‘brain fog’ genoemd (RIVM, 2021). Daarnaast zijn er meldingen van moeite met focus, geheugen of planning en ervaren patiënten min of meer ernstige beperkingen bij het oppakken van dagelijkse werkzaamheden, zoals werk of hobby’s (St Antonius Ziekenhuis, 2021).

Op basis van ervaringen met eerdere virusaandoeningen wordt door sommige onderzoekers geschat dat wereldwijd het aantal ME/CVS-patiënten met 10 miljoen zal groeien. Friedman et al. (2021) achten het waarschijnlijk dat SARS-CoV-2 het Epstein-Barr-virus zal vervangen als de meest voorkomende uitlokkende gebeurtenis voor ME/CVS.

De resultaten van ander onderzoek lijken erop te wijzen dat sommige symptomen (waaronder PEM) verminderen, terwijl andere symptomen juist erger worden. Er is meer onderzoek nodig om definitief te kunnen stellen dat COVID leidt tot een substantiële toename van het aantal ME/CVS-patiënten, maar de voortekenen zijn ongunstig. Tegelijk zou het zo kunnen zijn dat onderzoek naar en de behandeling van Long COVID kan profiteren van al het onderzoek dat in het verleden als is gedaan naar ME/CVS. Daarnaast zou de ME/CVS-gemeenschap kunnen profiteren van de wereldwijde aandacht voor COVID-19 en Long COVID.

Bronnen

Fauci, A. (17 juli 2020). Fauci to Medscape: ‘We’re All In It Together and We’re Gonna Get Through It’. (E. J. Topol, Interviewer) Medscape. Opgeroepen op 27 mei 2021, van https://www.medscape.com/viewarticle/933619

Friedman, K. J., Murovska, M., Pheby, D. F., & Zalewski, P. (26 februari 2021). Our Evolving Understanding of ME/CFS. Medicina, 57(3). doi: http://dx.doi.org/10.3390/medicina57030200

Komaroff, A. L., & Bateman, L. (18 januari 2021). Will COVID-19 Lead to Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome? Frontiers in medicine. doi: https://doi.org/10.3389/fmed.2020.606824

Leonard, J. A., Islam, M. F., Conroy, K., Cotler, J., Torres, C., Johnson, M., & Mabie, B. (5 mei 2021). COVID-19 symptoms over time: comparing long-haulers to ME/CFS. Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior. doi: https://doi.org/10.1080/21641846.2021.1922140

St Antonius Ziekenhuis. (2021). Post-Covid-19 klachten. Opgeroepen op 26 mei 2021 van St Antonius Ziekenhuis: https://www.antoniusziekenhuis.nl/post-covid-19-klachten

Dit is een samenvatting van een artikel dat is verschenen in MEdium nummer 3/2021. Je kunt dit nummer bestellen via onze webshop.

Vergelijkbare berichten