fbpx

ANBI-gegevens

Als ANBI organisatie zijn wij graag zo transparant mogelijk. Vandaar dat wij ons jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante data online publiceren voor geïnteresseerden.
Deze gegevens vindt u hieronder.

ANBI-gegevens

Hieronder vindt u de ANBI gegevens die wij verplicht zijn te publiceren.

Naam van de instelling
ME/CVS Stichting Nederland

Fiscaal nummer
8051.75519

Post- of bezoekadres van de instelling
Noorderweg 62, 1221 AB Hilversum

Doelstelling van de ANBI
De ME/CVS Stichting Nederland streeft naar de volgende doelstellingen:

  • Informatieverstrekking over alle mogelijke aspecten van ME/CVS aan mensen met ME/CVS en hun omgeving, zorgaanbieders en aan geïnteresseerden.
  • Het bevorderen van lotgenotencontact tussen mensen met ME/CVS.
  • Het behartigen van de (collectieve en individuele) belangen van mensen met ME/CVS en hun omgeving, zowel naar zorgaanbieders als naar overheden.
  • Het bevorderen van een zo gunstig mogelijke maatschappelijke en individuele situatie van mensen met ME/CVS en hun omgeving.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
In 2017 zullen onze activiteiten weer in te delen vallen in de volgende categorieën:

  1. Voorlichting en informatieoverdracht
  2. Organiseren van lotgenotencontact
  3. Belangenbehartiging
  4. Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek

Gelden worden geworven door middel van: leden/donateurs, giften, legaten, subsidie vanuit Fonds PGO, verkoop informatiematerialen en adverteren door derden in ons kwartaalblad MEdium (minimale inkomstenbron).

Lees hier het beleidsplan.

De functie en de namen van de bestuurders
Voorzitter: Theo Kuiphof
Secretaris: Ronnie Schuurbiers
Penningmeester: Pieter Miedema
Bestuurslid: Jitze Reeder
Bestuurslid: Jaap-Jan Pieterman

Beloningsbeleid
Er geldt geen beloning voor bestuursleden. Zij kunnen alleen daadwerkelijk gemaakte reis- en andere onkosten declareren.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid van de medewerkers en de vaststelling van de beloning volgen wij de regeling CAO Ziekenhuis. Het bezoldigingsbeleid van de medewerkers wordt periodiek geactualiseerd.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Klik hier voor het meest recente jaarverslag (2020).

Financiële verantwoording
Klik hier voor de meest recente jaarrekening (2020).