Sterk met pijn-cursussen

De ME/CVS Stichting is onderdeel van het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP). Samen met dit samenwerkingsverband hebben we een cursus ontwikkeld gericht op het leren omgaan met chronische pijn. De cursus ‘Sterk met Pijn’ wordt op verschillende plekken door heel Nederland gegeven.

Over de cursus

Naasten, familie of vrienden, mensen op je werk – voor hen kan het lastig zijn zich in jou te verplaatsen en te begrijpen wat het voor je betekent om chronische pijn te hebben. Aanhoudende pijn kan het dagelijkse leven namelijk behoorlijk ontregelen.

Ken je iemand met een pijnaandoening of heb je zelf ME/CVS en/of fibromyalgie en daardoor chronische pijn? Ben je op zoek naar tips, erkenning en herkenning van de klachten? De cursus ‘Sterk met Pijn’ helpt je op weg.

De ervaringsdeskundige begeleiders ondersteunen je bij jouw zoektocht om de regie over je dagelijkse leven weer in eigen hand te krijgen. Sleutelwoorden zijn: ondersteunen, eigen mogelijkheden zoeken en zelf & samen doen. De cursus ‘Sterk met Pijn’ is laagdrempelig, leert je nieuwe wegen ontdekken en omgaan met chronische pijn. De cursus is een stap naar zelfredzaamheid.

In mei start de cursus Sterk met Pijn in Almere. Zie voor meer informatie en meer actuele cursussen:  www.pijnpatientennaar1stem.nl/cursus-sterk-met-pijn/

Vergelijkbare berichten