Over ME/CVS

ME/CVS is een complexe chronische multisysteemziekte die zich kenmerkt door verschillende fysieke, immunologische en cognitieve symptomen waarbij gelijktijdig meerdere gebieden van het lichaam betrokken zijn. In Nederland worden tienduizenden mensen door ME/CVS getroffen. ME staat voor Myalgische Encefalomyelitis. CVS staat voor Chronisch Vermoeidheidssyndroom. De begrippen ME, ME/CVS en CVS worden door onderzoekers en artsen door elkaar gebruikt. 

De exacte cijfers over het aantal patiënten zijn helaas niet bekend (zie ook diagnose). We moeten het daarom doen met schattingen. In de meest recente officiële schatting van de Gezondheidsraad (2018) gaat het om ongeveer 40.000 mensen. Die schatting is echter gebaseerd op een eerdere eigen publicatie van de Gezondheidsraad uit 2005. Het huidige aantal ligt mogelijk hoger. 

ME/CVS is een aandoening die in veel gevallen ernstig ingrijpt in het leven van mensen. Vooralsnog is de oorzaak niet bekend en is er geen genezende behandeling voorhanden.