Begeleid(st)ers huiskamergroepen

De ME-Huiskamergroepen van MECVS Nederland zijn huiskamerbijeenkomsten met een (vaste) groep mensen met ME/CVS, die regelmatig bij elkaar komt. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld als bron van (h)erkenning, informatie, steun en stimulans, en natuurlijk van nieuwe contacten. De gemiddelde groepsgrootte is vijf tot zeven personen.

In verschillende regio’s in Nederland is vraag naar deze huiskamerbijeenkomsten. Daarom zijn we op zoek naar begeleiders die alleen of in tweetallen een ME-Huiskamergroep willen leiden. Dit kan bij de begeleider thuis of op een locatie in de buurt (zoals een wijkcentrum). De tijdsinvestering is circa vier uur per bijeenkomst, inclusief voorbereiding en opruimen. Eventueel kunnen bijeenkomsten ook virtueel plaatsvinden via Zoom.

WAT JE BIJ VOORKEUR MEEBRENGT

Een begeleider ME-Huiskamergroep is een ervaringsdeskundige, die …

 • ervaring heeft met ME/CVS, of een andere chronische ziekte of handicap.
 • zijn/haar eigen verwerkingsproces heeft doorgemaakt.
 • een weg heeft gevonden om met de beperking om te gaan.
 • ervaringen kent van andere mensen met ME/CVS.
 • respecteert dat iedere persoon en situatie uniek is.
 • op de hoogte is van de belangrijkste lichamelijke, psychische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van ME/CVS*.
 • mensen benadert op een gelijkwaardige en respectvolle manier.

Verder verwachten wij van een begeleider ME-Huiskamergroep dat hij/zij in staat is:

 • gesprekken inhoudelijk te begeleiden.
 • voorwaarden scheppen dat iedereen aan bod kan komen.
 • voor een goede onderlinge communicatie te zorgen.
 • goed te luisteren en geduldig kan zijn.
 • een servicegerichte instelling te laten zien.
 • mensen in hun waarde te laten.
 • bereidheid om vanuit huis te werken.

WAT WIJ JE BIEDEN

Je kunt erop rekenen dat …

 • je inspirerend vrijwilligerswerk doet, binnen een enthousiast team.
 • je goed ingewerkt en begeleid wordt door onze landelijk coördinator vrijwilligers.
 • je het Handboek Vrijwilligers krijgt, waarin alles staat wat je als nieuwe vrijwilliger moet weten.
 • je reiskosten en andere onkosten worden vergoed.
 • je WA-verzekerd bent, wanneer je voor ons aan het werk bent.
 • je ondersteuning krijgt om je werk zo goed mogelijk te kunnen doen.

Om je werk nog beter te kunnen doen, bieden we je aan de tweedaagse cursus Groepsgewijs Lotgenotencontact te volgen.

Interesse?

Dus, wil je eerst meer weten of direct een zinvolle bijdrage leveren aan ons werk voor ME/CVS-patiënten? Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator door een e-mail te sturen naar vrijwilligers@mecvs.nl.

MECVS Nederland ziet het belang van vrijwilligers in haar organisatie. Om de belangen van vrijwilligers binnen de stichting goed te kunnen borgen is er een Vrijwilligers Advies Raad (VAR), die optreedt namens alle vrijwilligers richting het bestuur en het kantoor van de stichting.

* Waar nodig voorzien we je van aanvullende informatie zodat je nog beter in staat bent om je werk te doen.