Wat wij doen

Hieronder lees je meer over wat wij doen.

Informatievoorziening

MECVS Nederland geeft informatie over alle mogelijke aspecten van ME/CVS aan mensen met ME/CVS en hun omgeving, aan zorgaanbieders en aan geïnteresseerden. Dit doen wij onder andere via deze website, de infolijn, bijeenkomsten en een kwartaalblad.

Lotgenotencontact

We voorzien op verschillende manieren in de grote behoefte aan onderlinge ontmoeting tussen mensen met ME/CVS en hun omgeving. Deze mogelijkheden bieden we zowel online als in persoon.

Belangenbehartiging

We behartigen de collectieve en individuele belangen van mensen met ME/CVS en hun omgeving, zowel naar zorgaanbieders als naar overheden.

We werken nauw samen met andere organisaties in binnen- en buitenland die zich inzetten voor mensen met ME/CVS. We zijn bijvoorbeeld onderdeel van de World ME Alliance. Ook hebben we goede contacten met organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met andere chronische aandoeningen. Vanzelfsprekend zijn we aangesloten bij de koepelorganisaties Ieder(in) en de Patiëntenfederatie Nederland.

We zijn partner in diverse projecten, zoals:

Wetenschap

Tot slot dragen we op diverse manieren bij aan onderzoek naar de oorzaken en genezing van ME/CVS.

Onze wetenschappelijke adviesraad volgt ontwikkelingen nauwlettend. Waar mogelijk hebben we contact met Nederlandse wetenschappers over volgens ons noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek.

MEdium

Het kwartaalblad MEdium wordt uitgegeven voor alle donateurs en andere belangstellenden. Het blad telt 32 pagina’s en verschijnt vier keer per jaar. Niet alleen donateurs van de stichting ontvangen dit tijdschrift. MEdium wordt ook verspreid bij ziekenhuizen, huisartsen en collega-patiëntenorganisaties.

De inhoud van MEdium is heel divers. Er wordt aandacht besteed aan de laatste medische en wetenschappelijke ontwikkelingen, problemen rond inkomen, complementaire geneeskunde, ervaringen van ME/CVS-patiënten, interessante boeken etc. Een proefexemplaar kun je via onze webshop bestellen.